Beekherstel Vierlingsbeekse Molenbeek

De Vierlingsbeekse Molenbeek is in 2015 in haar oorspronkelijke, kronkelende staat hersteld. Het gaat hier om een traject van 4,5 kilometer tussen de provinciegrens bij Holthees tot in de Maas bij Vierlingsbeek.
Het projectgebied gemarkeerd op de kaart

Situatie

In vroeger jaren is de Vierlingsbeekse Molenbeek recht getrokken, ten koste van de natuurwaarden en landschappelijke eigenschappen. In het project 'Beekherstel Vierlingsbeekse Molenbeek' wilde het waterschap  de beek haar natuurlijke kronkelende karakter teruggeven. Enkele waardevolle cultuurhistorische monumenten in het gebied, zoals restanten van kasteel Makken en het rad van de Watermolen zijn bij de plannen betrokken.

Dit is er gebeurd

Vispassage bij de watermolen

In een natuurlijke beek hebben vissen ruimte om te zwemmen. In Vierlingsbeekse Molenbeek vormde de stuw bij de watermolen echter voor een blokkade. Het waterschap heeft daarom een vispassage rond de stuw aangelegd. Middels deze vistrap kunnen vissen de stuw stap voor stap passeren en de beek verder op zwemmen. Hierdoor wordt hun leefgebied uitgebreid en kunnen zij paaigebieden weer bereiken. De werkzaamheden aan de vispassage zijn eind 2012 afgerond. 

Vispassage afgerond

De beek kronkelt weer door het landschap

Het waterschap heeft nog twee stuwen verwijderd, zodat het water weer een natuurlijk peilvariatie heeft gekregen. Ook kunnen beekvissen nu stroomopwaarts zwemmen zonder dat zij worden gehinderd. Ook krijgt het water daardoor verschillende stroomsnelheden. Overige maatregelen die genomen zijn:

  • Er is meer ruimte voor de beek gekomen door het maken van overstromingsvlaktes. Hierdoor kan het water bij een piekaanvoer beter worden opgevangen en vastgehouden. Want het water heeft in de toekomst meer ruimte nodig, ondermeer vanwege klimaatverandering.
  • De monding van de beek in de Maas is natuurlijker gemaakt, zodat vissen makkelijker de beek stroomopwaarts kunnen ‘binnenzwemmen.'

Een uitgebreide toelichting op de maatregelen is te vinden in het projectplan Waterwet.

Bevervraat

Bijzonder

Het plan voor dit project is tot stand gekomen via een zogenoemd ontwerpatelier. Hierbij zitten verschillende deskundigen en betrokkenen rond de tafel. Het gaat dan om bijvoorbeeld architecten, deskundigen op het gebied van water, ruimtelijke ordening, maar ook belanghebbende partijen. Zij hebben samen in een schetssessie, ideeën en oplossingen voor mogelijke problemen verkend. Maar ook zijn dorpsraden geraadpleegd en ‘huiskamergesprekken’ gevoerd.

Contact

Projectleider: Mark Kerkhoff T. (073) 615 82 28, E. mkerkhoff@aaenmaas.nl

Samenwerkingspartners

Samenwerkingsverbanden en subsidiënten

Vierlingsbeekse Molenbeek - subsidienten
Vierlingsbeekse Molenbeek - subsidienten

Film: de hoofdrolspelers van de Vierlingsbeekse Molenbeek

Loading the player