Weer, een uitdaging!

Noord-Brabant krijgt steeds meer te maken met weersextremen. Het regent tegenwoordig vaker en heviger in korte perioden. Straten, woningen en akkers lopen onder. Een voorbeeld hiervan zijn de piekbuien die medio 2016 in Oost-Brabant zijn gevallen. Ook komen langere periodes van hitte en droogte voor. Mensen, dieren en planten hebben hier onder te lijden. Het heeft zelfs impact op de gezondheid. Risico’s worden groter en de schade en overlast die dit met zich meebrengt neemt toe. Hoe goed we ons best ook doen, niet alle gevolgen van weersextremen zijn te beheersen. De maakbaarheid van onze leefomgeving is eindig.
Weer, een uitdaging!

Maar we kunnen wél slim samenwerken en onszelf en onze leefomgeving duurzaam aanpassen, zodat we wateroverlast en watertekorten beter aankunnen. Waterschap Aa en Maas zet zich samen met gemeenten en partners in voor een duurzame leefomgeving, door:

  • Het watersysteem moet water conserveren in droge tijden en zo goed mogelijk bergen en afvoeren in natte tijden. 
  • Het vergroten van de buizen in onze sloten en beken voor een betere doorvoer van het water. 
  • Het automatiseren van stuwen, zodat water sneller vastgehouden of afgevoerd kan worden.  
  • Het  investeren in kennis en subsidieregelingen, zodat inwoners in hun eigen woonomgeving maatregelen kunnen nemen; zoals regentonnen om zelf wateroverlast te beperken.

Bekijk wat Aa en Maas bij jou in de buurt heeft gedaan om de wateroverlast te beperken. 

De maanden mei en juni 2016 staan voor veel inwoners van ons werkgebied in het geheugen gegrift. Op veel plaatsen was het effect van de overvloedige neerslag van die maanden zichtbaar en voelbaar. Straten en boerenland stonden dagen, soms weken onder water en een enkele parkeergarage liep vol. Waterschap Aa en Maas en de getroffen gemeenten hebben direct na de wateroverlast van vorige zomer de knelpunten in kaart gebracht. De meest nijpende knelpunten zijn vrijwel direct opgelost. Andere zijn in de loop van het afgelopen jaar aangepakt. Wat het waterschap aan maatregelen nam of nog gaat nemen, is op kaart gezet. Deze digitale kaart geeft op het niveau van straat en perceel, een goed overzicht van de maatregelen. In de loop van de tijd worden ook de maatregelen die de gemeenten aan deze kaart toegevoegd. Inwoners hebben daarmee in één oogopslag in beeld waar maatregelen zijn genomen. 

Zie kaart:- Wateroverlast 2016