Weer, een uitdaging!

Noord-Brabant krijgt steeds meer te maken met weersextremen. Het regent tegenwoordig vaker en heviger in korte perioden. Straten, woningen en akkers lopen onder. Een voorbeeld hiervan zijn de piekbuien die medio 2016 in Oost-Brabant zijn gevallen. Ook komen langere periodes van hitte en droogte voor. Mensen, dieren en planten hebben hier onder te lijden. Het heeft zelfs impact op de gezondheid. Risico’s worden groter en de schade en overlast die dit met zich meebrengt neemt toe. Hoe goed we ons best ook doen, niet alle gevolgen van weersextremen zijn te beheersen. De maakbaarheid van onze leefomgeving is eindig.
Weer, een uitdaging!

Maar we kunnen wél slim samenwerken en onszelf en onze leefomgeving duurzaam aanpassen, zodat we wateroverlast en watertekorten beter aankunnen. Waterschap Aa en Maas zet zich samen met gemeenten en partners in voor een duurzame leefomgeving, door:

  • Het watersysteem moet water conserveren in droge tijden en zo goed mogelijk bergen en afvoeren in natte tijden. 
  • Het vergroten van de buizen in onze sloten en beken voor een betere doorvoer van het water. 
  • Het automatiseren van stuwen, zodat water sneller vastgehouden of afgevoerd kan worden.  
  • Het  investeren in kennis en subsidieregelingen, zodat inwoners in hun eigen woonomgeving maatregelen kunnen nemen; zoals regentonnen om zelf wateroverlast te beperken.