HippoWaterschappen site - Bij u in de buurt

Projecten

Een overzicht per gemeente waar we aan het werk zijn.

Onderhoud

Wij voeren regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit aan de watergangen.

Bekendmakingen

ln de bekendmakingen laat het waterschap weten welke (ontwerp)besluiten zijn genomen, of een ontwerpbesluit ter inzage ligt en inspraak mogelijk is.

Waterkwaliteit

Via onderstaande link naar de Waterkwaliteitskaart kunt u zien waar blauwalg is aangetroffen.

Waterkwaliteit