Grondwater in beeld

Om de voorraad grondwater te kunnen beschermen, houdt het waterschap de grondwaterstanden continue in de gaten. Op deze pagina vindt u de actuele grondwaterstanden. Dat kan handig zijn wanneer u beregent met grondwater en wilt weten of er aan de actuele grondwaterstanden nog consequenties verbonden zijn.

Grondwaterstand: nu en de afgelopen tien jaar

In Brabant meten 112 peilbuizen constant de grondwatertoestand in Brabant. Per peillocatie vergelijken we de grondwaterstand met die van de afgelopen 10 jaar. Die vergelijking geeft een beeld of het hoger, normaal of juist natter is dan normaal. De actuele grondwaterstanden kunnen aanleiding zijn voor een onttrekkingsverbod voor het beregenen van grasland.

Open de kaart 

  • Klik op een bolletje voor actuele informatie en het verloop van het afgelopen jaar van die locatie. 
  • Wilt u een andere locatie bekijken? Klik dan op een kruisje rechtsboven in (= locatie sluiten) en selecteer de nieuwe locatie. 

Legenda

 Rood  De grondwaterstand is veel lager dan normaal voor deze periode van het jaar.
 Oranje  De grondwaterstand is lager dan normaal voor deze periode van het jaar. 
 Groen  De grondwaterstand is normaal of gebruikelijk voor deze periode van het jaar. 
 Lichtblauw  De grondwaterstand is hoger dan normaal voor deze periode van het jaar. 
 Donkerblauw  De grondwaterstand is veel hoger dan normaal voor deze periode van het jaar. 
 Wit  Geen data beschikbaar.

Grondwaterstand en beregeningsbeleid (zomersituatie)

Op deze kaart ziet u de grondwaterstanden die we met ruim 110 peilbuizen meten. Kleurt meer dan de helft van de bolletjes op de kaart oranje, dan is er sprake van grote droogte. We nemen dan maatregelen om deze droogte te bestrijden. In overleg met grondgebruikers kan bijvoorbeeld de waterstand van de watergangen binnen de beheermarges worden verhoogd. Ook maken we hierover afspraken met onze partners. Zo vragen we agrariërs met een bedrijfswaterplan om extra energie te steken in water besparen en water conserveren. Zo zorgen we er samen voor dat de grondwaterstanden volgend voorjaar op niveau zijn, zodat natuur en landbouw het groeiseizoen van start gaan met voldoende grondwater. Lees hier meer over het beregeningsbeleid

Open de kaart

Legenda 

 Oranje  De gemeten grondwaterstand is lager dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de zomersituatie is bepaald.
 Groen  De gemeten grondwaterstand is hoger dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de zomersituatie is bepaald.
 Wit  Tijdelijk geen meetwaarde.