Grondwaterstanden in beeld (voorjaar)

13 december 2018 Om de voorraad grondwater te kunnen beschermen, houdt het waterschap de grondwaterstanden continue in de gaten. Op deze pagina vindt u de actuele grondwaterstanden. Dat kan handig zijn wanneer u beregent met grondwater en wilt weten of er aan de actuele grondwaterstanden nog consequenties verbonden zijn.

Grondwaterstand: nu en de afgelopen tien jaar

In Brabant meten 112 peilbuizen constant de grondwatertoestand in Brabant. Per peillocatie vergelijken we de grondwaterstand met die van de afgelopen 10 jaar. Die vergelijking geeft een beeld of het hoger, normaal of juist natter is dan normaal. De actuele grondwaterstanden kunnen aanleiding zijn voor een onttrekkingsverbod voor het beregenen van grasland.

Open de kaart 

  • Klik op een bolletje voor actuele informatie en het verloop van het afgelopen jaar van die locatie. 
  • Wilt u een andere locatie bekijken? Klik dan op een kruisje rechtsboven in (= locatie sluiten) en selecteer de nieuwe locatie. 

Legenda

 Rood  De grondwaterstand is veel lager dan normaal voor deze periode van het jaar.
 Oranje  De grondwaterstand is lager dan normaal voor deze periode van het jaar. 
 Groen  De grondwaterstand is normaal of gebruikelijk voor deze periode van het jaar. 
 Lichtblauw  De grondwaterstand is hoger dan normaal voor deze periode van het jaar. 
 Donkerblauw  De grondwaterstand is veel hoger dan normaal voor deze periode van het jaar. 
 Wit  Geen data beschikbaar.

Grondwaterstand en beregeningsbeleid (voorjaarssituatie)

Ook op deze kaart ziet u de grondwaterstanden die we met 112 peilbuizen meten. Als de gemeten grondwaterstand op 1 april lager is dan de ondergrens die voor dat meetpunt in het voorjaar is bepaald, kleurt een bolletje rood. Kleurt meer dan de helft van de bolletjes in een deelgebied rood? Dan kan het waterschap op 1 april een verbod instellen voor grondwateronttrekking voor het beregenen van graslanden. Dat verbod geldt dan voor de maanden april en mei. Het waterschap neemt een besluit per deelgebied. 

Lees hier meer over het beregeningsbeleid

Open de kaart

Legenda 

 Rood  De gemeten grondwaterstand is lager dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de zomersituatie is bepaald.
 Groen  De gemeten grondwaterstand is hoger dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de zomersituatie is bepaald.
 Wit  Tijdelijk geen meetwaarde. 

Lees meer over

Agrariërs