HippoWaterschappen site - Actueel

Bekendmakingen

Vergunningen en besluiten die ter inzage liggen, vindt u op officiële bekendmakingen. Per bekendmaking leest u of inspraak mogelijk is.

Met de 'over uw buurt service' kunt u bekendmakingen van het waterschap ontvangen via e-mail of app.