HippoWaterschappen site - Actueel

Bekendmakingen

ln de bekendmakingen laat het waterschap weten welke (ontwerp)besluiten zijn genomen, of een ontwerpbesluit ter inzage ligt en inspraak mogelijk is.

Inkoop en Aanbesteden

Hier vindt u de recente aanbestedingen, actuele opdrachten voor technisch personeel en ons inkoopbeleid.

Nieuwsbrieven

kinderen1.jpg

Hier leest u onze agrarische nieuwsbrief en nieuwsbrieven over educatie. Ontvangt u onze nieuwsbrieven liever automatisch in uw mailbox? Klik dan snel verder!

Neerslag en grondwater

Bekijk de kaarten en grafieken om een actueel beeld te krijgen