HippoWaterschappen site - Actueel

Bekendmakingen

ln de bekendmakingen laat het waterschap weten welke (ontwerp)besluiten zijn genomen, of een ontwerpbesluit ter inzage ligt en inspraak mogelijk is.

Neerslag en grondwater

Bekijk de kaarten en grafieken om een actueel beeld te krijgen

Inkoop en Aanbesteden

Hier vindt u de recente aanbestedingen, actuele opdrachten voor technisch personeel en ons inkoopbeleid.

Nieuwsbrieven

Meld u aan en blijf op de hoogte.