Video over samenwerken aan water


video: WAM_02705_WATERSCHAP_COMPILATIE_V201

(Medewerker bij rivier.)

Al onze projecten doen we samen met partners,

agrariërs in het gebied en omwonenden.

Als je partijen vroeg betrekt in je proces,

kun je ideeën meenemen en zoveel mogelijk belangen behartigen.

Zo zijn wonen, recreëren, water en natuur

samengekomen in dit gebied.

(Bewoner aan de oever van de Maas.)

Het resultaat van onze inbreng is

dat we straks een dijk krijgen waar iedere bewoner tevreden over kan zijn.

En waar hij zeker iets van zichzelf in terug zal kunnen vinden.

(Medewerker bij waterzuivering.)

Op de rioolwaterzuivering zuiveren we

al het afvalwater van Den Bosch en de regio.

Dat doen we hier niet alleen. We produceren ook energie.

Zo draagt het waterschap bij aan de energietransitie, maar ook aan hergebruik van grondstoffen.

(Apotheker in apotheek.)

Door m'n bijdrage in het project van het waterschap zorg ik dat er minder geneesmiddelen

in het milieu terechtkomen en dat daardoor ons oppervlaktewater zo schoon mogelijk blijft.

En een apotheek is een innamepunt waar je oude, niet gebruikte medicijnen kunt inleveren.

(Dijkbeheerder op dijk.)

De belangrijkste taak van het waterschap is het waarborgen van de veiligheid.

Wij inspecteren alle weken de dijkenop graverij en op illegale bouwactiviteiten.

We moeten de dijk elke week in de gaten houden, zodat de dijk op orde blijft.

Maatregelen die we onder andere kunnen nemen, zijn het versterken van de dijken.

(Boer in weiland en bij sloot.)

Het voordeel van deze maatregelen is dat wij als boeren laten zien dat we voor de watervoorziening van mens, dier en plant er alles aan doen om water vast te houden.

Dat het niet versneld afgevoerd wordt naar de rivieren.