Klachtenformulier over aanbesteding


Ben je het niet eens met (een onderdeel) van de aanbesteding? Dan kun je een klacht indienen met dit digitale formulier.

Uw gegevens

Vul hier het e-mailadres waar de bevestigingsmail voor het ingezonden klachtenformulier naartoe gezonden wordt.

De aanbesteding
Jouw onderneming

Je dient als onderneming belang te hebben bij een specifieke aanbesteding, en anoniem klagen kan niet.

De klacht
Heb je de klacht eerder als vraag ingediend bij de aanbestedingsprocedure?verplicht veld

Je wordt verzocht, indien dit nog mogelijk is, je klacht binnen de aanbestedingsprocedure als vraag te stellen.

Beschrijf kort de inhoud van jouw klacht en aspecten van de opdracht waarop deze betrekking heeft.

Verwijs hierbij aanvullend - voor zover relevant - naar relevante passages in de aanbestedingsstukken en voeg die stukken toe.

Geef aan waarom je meent dat uw klacht terecht is. Verwijs hierbij, waar mogelijk naar relevante artikelen van de Aanbestedingswet, naar relevante jurisprudentie en naar relevante paragrafen van de Gids Proportionaliteit.

Verwijs aanvullend naar passages in door jou bijgevoegde stukken.