William de Kleijn


Contact

De heer W.P.J. (William) de Kleijn

William de Kleijn
Functie
Lid algemeen bestuur
Telefoon
06-55686559
E-mail
wdekleijn@aaenmaas.nl

Volg mij

Nevenfuncties

  • Projectingenieur Provincie Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch
  • Voorzitter, Stichting Ondersteuning VVD fractie waterschap Aa en Maas, ’s-Hertogenbosch
  • Plaatsvervangend lid commissie georganiseerd overleg (Onbezoldigd)