Hans de Mare


Contact

De heer J.B. (Hans) de Mare

Hans Mare
Functie
Lid algemeen bestuur
E-mail
hdemare@aaenmaas.nl

Volg mij

Nevenfuncties

  • Architect-eigenaar Mare Architectuur&Advies, Helmond (Bezoldigd)
  • Burgercommissielid PvdA fractie, gemeenteraad Helmond, Helmond (Bezoldigd)
  • Lid commissie Leefbaarheid en Verkeer, Wijkraad Stiphout-Warande, Helmond (Onbezoldigd)