Watertoets ruimtelijke plannen


Heb je als projectontwikkelaar, adviesbureau of gemeente een nieuw plan voor landelijk of stedelijk gebied waarin waterbelangen spelen? Dan krijg je te maken met de watertoets. De watertoets zorgt ervoor dat er bij ruimtelijke plannen aandacht is voor de waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit. Anders dan de naam misschien doet vermoeden is het niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek brengt.

Waarom een watertoets?

Landelijk is afgesproken dat bij ruimtelijke plannen actief wordt meegewogen wat de waterbelangen zijn. Het watertoetsproces geeft je hier inzicht in. Zo weet je welke procedure geldt voor de beoogde plannen en met welke wet- en regelgeving je rekening moet houden. In de meeste gevallen moet je een waterparagraaf toevoegen aan het ruimtelijk plan. Hierin beschrijf je hoe er binnen de plannen omgegaan wordt met de waterhuishouding.

Bij plannen rondom een ruimtelijke ontwikkeling kunnen diverse vragen spelen. Denk hierbij aan:

 • Welke waterbelangen zijn er in of bij mijn plangebied en welke invloed heeft de ruimtelijke ontwikkeling op het watersysteem?
 • Mag ik bouwen naast een waterkering en is het dan mogelijk een kelder te maken?
 • Hoe ga ik om met het regenwater dat op het parkeerterrein naast het nieuw te bouwen appartementencomplex valt?
 • Welke maatregelen kan ik nemen om het watersysteem klimaatbestendigheid en robuust in te richten?
 • Hoe voorkom ik dat de waterkwaliteit verslechtert of hoe zou ik die juist kunnen verbeteren?

De digitale watertoets

De digitale watertoets is een hulpmiddel om te controleren welke waterbelangen er spelen in het projectgebied. Zo weet je welke procedures er gelden.

 • Bij kleine plannen krijg je via de digitale watertoets een standaard wateradvies dat je toe kunt voegen aan het ruimtelijk plan. Je kunt hiermee inzicht krijgen welke waterbelangen van toepassing zijn in het plangebied.
 • Bij kleine complexe of grote plannen krijg je via de digitale watertoets inzicht in welke waterthema’s en belangen er spelen in het projectgebied. Hierdoor weet je welke onderwerpen je moet belichten in de waterparagraaf. Daarnaast wordt geadviseerd om voor vooroverleg contact met ons op te nemen.

Doe de digitale watertoets

De watertoets: dit doen wij

Bij kleine plannen, waar weinig waterbelangen spelen en bijvoorbeeld de toename van het verhard oppervlak minder dan 2.000m2 bedraagt, toetsen we de waterparagraaf. We beoordelen aan de hand van acht uitgangspunten of je voldoende rekening hebt gehouden met de waterbelangen.

Bij kleine complexe of bij grote plannen, waar de verhardingstoename groter dan 2.000m2 is of veel waterbelangen spelen, is het belangrijk om vroegtijdig, al bij het maken van de eerste schetsen, contact met ons op te nemen. Dat heeft vele voordelen:

 • We zijn op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving en de randvoorwaarden en adviseren wat deze betekenen voor het ruimtelijk plan.
 • We denken proactief mee in kansen en creatieve oplossingen bij ruimtelijke ontwikkelingen.
 • We houden rekening met de fysieke leefomgeving en klimaatverandering, waardoor je plan toekomstbestendig wordt.
 • Het proces verloopt soepel doordat je weet waar je rekening mee moet houden, in plaats van na controle de plannen aan te moeten passen. Dat scheelt voor iedereen tijd en geld.

Omgevingsvisie en omgevingsplan

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Met de implementatie van de Omgevingswet verandert de wet- en regelgeving voor ruimtelijke projecten. De wet vervangt een veelheid aan wetten en gaat uit van een integrale benadering van alle aspecten van de fysieke leefomgeving, zoals ruimtelijke ordening, milieukwaliteit, natuur, bodem én water.

Omgevingsvisies en omgevingsplannen komen in de plaats van de bestaande structuurvisies en bestemmingsplannen en worden belangrijke instrumenten voor gemeenten. Ga je als gemeente aan de slag met deze instrumenten (of bestemmingsplan met verbrede reikwijdte), dan trekken wij graag van begin af aan samen met jou op.

Goed om te weten

Aa en Maas toetst de waterparagraaf van ruimtelijke plannen. Dat doen we op acht punten.

Bekijk de uitgangspunten

Ga je zelf aan de slag? Houd dan rekening met de wet- en regelgeving. Je kunt ook onze kaarten raadplegen om te zien wat er op detailniveau speelt binnen het projectgebied.

Bekijk de wetten en de kaarten

Contact

Heb je vragen over de watertoets of het indienen van een ruimtelijk plan? Dan kun je een e-mail sturen naar watertoets@aaenmaas.nl of bellen met nummer 073 - 615 6851. Je kunt ook contact opnemen met de contactpersoon van jouw district en gemeente.

Lees meer over

District Beneden Aa

Moniek Pulles-de Bonth

Functie
Bernheze, Boekel, Laarbeek, Meierijstad, St. Michielsgestel, Uden
Telefoon
073 - 61 58 304
E-mail
mdebonth@aaenmaas.nl

District Boven Aa

Gerda Louwers

Functie
Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Someren
Telefoon
073 - 61 56 868
E-mail
glouwers@aaenmaas.nl

District Hertogswetering

Djamo van der Krabben

Functie
‘s-Hertogenbosch, Heusden, Oss, Vught, Waalwijk
Telefoon
073 - 61 58 311
E-mail
dvanderkrabben@aaenmaas.nl

District Raam

Esther Rappard

Functie
Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill & St. Hubert, St. Anthonis
Telefoon
073 - 61 56 717
E-mail
erappard@aaenmaas.nl