Keur


Ga je aan het werk in, met of rondom het water? Dan krijg je te maken met wet- en regelgeving. De Keur is een aanvulling op regels uit de Waterwet. De Keur is van toepassing op de rivieren, beken, sloten, grondwater en dijken (waterkeringen) die in beheer zijn bij het waterschap. Maar ook op alle sloten en watergangen die eigendom zijn van anderen, zoals agrariërs en tuinders.

Dit houdt de Keur in

De voorschriften in de Waterwet en de Keur geven aan wat wel en niet mag en welke plichten er zijn. Wil je bijvoorbeeld lozen in water in sloten en beken (oppervlaktewater), grondwater onttrekken, een sloot dempen, een duiker of brug plaatsen? Dan moet je rekening houden met de Keur.

De regels van de Keur

De Keur is uitgewerkt in beleidsregels en algemene regels.

Controle op de regels van de Keur

Onze medewerkers controleren of de regels uit de Keur worden nageleefd. Dat is nodig om een veilige en gezonde leefomgeving te behouden. We controleren het hele jaar door. Als een van onze medewerkers een situatie aantreft die in strijd is met de Keur, dan kunnen we maatregelen nemen

Bij de Keur horen ook kaarten voor beschermde gebieden

Bekijk onze keurkaarten

Legger

De Keur verwijst volop naar de Legger. De legger is een kaart waarop staat welke sloten, beken en dijken in ons werkgebied vallen. Bij de leggerkaarten hoort een ‘nota’ met toelichting. Er is onder andere in te vinden waar sloten, rivieren, dijken en bruggen liggen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.

Bekijk meer informatie over de legger

Vragen? Wij helpen je graag!

Waterwetloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073-61 58 333