Kleine onttrekking


Wil je een kleine onttrekking van grondwater doen? Dan bepalen onder andere de boordiepte, de pompcapaciteit en de ligging van het gebied of dit is toegestaan, of er een vergunning nodig is of dat er andere regels gelden.

Regels bij een kleine onttrekking

Pompcapaciteit maximaal 10 m3/uur

Bij een pompcapaciteit van maximaal 10 m3/uur is het onttrekken van grondwater toegestaan. Wel moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten beschermd gebied. Dit kun je opzoeken op de Keurkaarten;
  • de putten zijn niet dieper dan de maximale diepte zoals bepaald op de kaart Maximale boordieptes.

Pompcapaciteit meer dan 10 m3/uur

Bij een pompcapaciteit van meer dan 10 m3/uur moet je een vergunning hebben.

Onttrekking voor een veedrenkpunt

Grondwater onttrekken voor een veedrenkput is toegestaan. Wel mag de put niet dieper zijn dan de maximale boordiepte.

H2­S gas bij het oppompen van water

Bij het oppompen van grondwater bij een diepte van minder dan 40 meter kan H2­S gas vrijkomen. Je herkent het aan de lucht van rotte eieren. Het komt met name voor op plekken met veel leemrijke veenlaagjes in de grond. Het vrijkomen van H2S gas leidt bij lage concentraties tot geurhinder (‘rotte eierenlucht’). Als gevolg hiervan kunnen klachten ontstaan, zoals hoofdpijn en/of misselijkheid. Bij hogere concentraties kunnen andere klachten ontstaan, zoals pijnlijke ogen en irritatie aan slijmvliezen, oogleden, en luchtwegen. Dergelijke concentraties kunnen optreden bij ongunstige omstandigheden zoals hoge temperatuur, windstilte, gebrek aan ventilatie, korte afstand tot de bron en/of de duur van de blootstelling aan het gas. De GGD adviseert om meteen te stoppen met het oppompen van grondwater zodra je rotte eierenlucht ruikt. Kraan/leidingwater is een goed alternatief voor het gebruik van grondwater. Als je toch grondwater gebruikt, laat het dan onderzoeken.

Lees het TNO onderzoek naar H2­S gas in Brabant


Vragen? Wij helpen je graag!

Waterwetloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073-61 58 333