Kleine onttrekking


Wil je een kleine onttrekking van grondwater doen? Dan bepalen onder andere de boordiepte, de pompcapaciteit en de ligging van het gebied of dit is toegestaan, of er een vergunning nodig is of dat er andere regels gelden.

Regels bij een kleine onttrekking

Pompcapaciteit maximaal 10 m3/uur

Bij een pompcapaciteit van maximaal 10 m3/uur is het onttrekken van grondwater toegestaan. Wel moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten beschermd gebied. Dit kun je opzoeken op de Keurkaarten;
  • de putten zijn niet dieper dan de maximale diepte zoals bepaald op de kaart Maximale boordieptes.

Pompcapaciteit meer dan 10 m3/uur

Bij een pompcapaciteit van meer dan 10 m3/uur moet je een vergunning hebben.

Onttrekking voor een veedrenkpunt

Grondwater onttrekken voor een veedrenkput is toegestaan. Wel mag de put niet dieper zijn dan de maximale boordiepte.


Vragen? Wij helpen je graag!

Waterwetloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073-61 58 333