Melden lozen bronneringswater


Het ingevulde formulier dien je zowel 3 werkdagen vóór aanvang van de lozing, als binnen 3 werkdagen na beëindiging van de lozing op te sturen.

Gegevens: lozer/belastingplichtige*

*Als je een melding indient namens een cliënt(e), dan vul je de gegevens in van de persoon die als lozer/ belastingplichtige moet worden aangemerkt.

Locatie lozing:
Lozing op:verplicht veld
Contactpersoon tijdens de uitvoering:
Uitvoering: