Bronbemaling


Wil je grondwater onttrekken via bronbemaling, bijvoorbeeld omdat je bouwput droog wil houden tijdens werkzaamheden? Dan hangt het onder andere van de duur van de werkzaamheden, de hoeveelheid water die je onttrekt en de locatie af of dit is toegestaan, of er een vergunning nodig is of dat er andere regels gelden.

Regels bij bronbemaling

Bij een bronbemaling moet je er altijd voor zorgen dat de verlaging van de grondwaterstand, de hoeveelheid en de duur van de onttrekking niet meer zijn dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk. Daarnaast gelden de volgende regels:

De bronbemaling duurt maximaal vijf dagen

Als de bronbemaling maximaal vijf dagen duurt, dan is het onttrekken van het grondwater toegestaan. Wel moet de bronbemaling dan aan de volgende voorwaarde voldoen:

  • De te onttrekken hoeveelheid grondwater bedraagt niet meer dan 70 m3 per uur.

De bronbemaling duurt langer dan vijf dagen

Als de bronbemaling langer dan vijf dagen duurt, is het onttrekken van grondwater toegestaan als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

  • De te onttrekken hoeveelheid grondwater bedraagt niet meer dan 50.000 m3 per maand.
  • De onttrekking duurt niet langer dan 6 maanden.

Ligt de locatie in een beschermd gebied?

Dan moet je aan een derde voorwaarde voldoen:

  • Het onttrokken grondwater wordt volledig teruggebracht in de bodem.

Lozen van bronneringswater

Bij het lozen van bronneringswater op oppervlaktewater moet je voldoen aan lozingseisen uit het Activiteitenbesluit of het Besluit lozen buiten inrichtingen (kwaliteit).

Wil je weten wat is toegestaan, of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen? Kijk dan op de website Brabant Keur. Door het beantwoorden van een aantal vragen zie je wat er van toepassing is in jouw situatie.

Bekijk de regels

Een melding doen of een vergunning aanvragen? Dat kan via het omgevingsloket.

Naar het omgevingsloket

Wil je lozen op het riool?

Neem dan contact op met de gemeente.

Alle regels op een rij

Op de website Brabant Keur staan alle regels op een rij, bijvoorbeeld voor alle verrichten rondom grondwater, het lozen en onttrekken van water. Door het beantwoorden van een aantal vragen zie je precies wat er van toepassing is in jouw situatie.

Naar Brabant Keur

Lees meer over


Vragen? Wij helpen je graag!

Waterwetloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073-615 83 33