Veilige dijken nu en in de toekomst


Eind januari 2020 is het 25 jaar geleden dat het water van de Maas hoog tegen de dijken stond in het werkgebied van waterschap Aa en Maas. Van Boxmeer tot Waalwijk dreigde de evacuatie van dijkbewoners. Het beeld van de A2 bij ’s-Hertogenbosch die onder water stond was landelijk nieuws. Dagen en nachten achtereen werkten we met man en macht om het hoogwater te keren. Door allerlei noodmaatregelen lukte het ons om de schade beperkt te houden.

Sinds die tijd hebben we niet stil gezeten. Er is er veel verbeterd. Zo is er is ruimte gemaakt om het water van de Maas in tijden van hoogwater op te kunnen vangen (‘Ruimte voor de Rivier’). Dijken werden verlegd en versterkt. Passend in de omgeving, met nieuwe technieken en in gesprek met bewoners.

Samen zorgen voor sterke dijken

Maar ons werk is nooit klaar. Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zorgen we dat in 2050 alle dijken voldoen aan de nieuwste normen. Medewerkers van Aa en Maas zetten zich dagelijks met passie en trots in om onze dijken te onderhouden en waar nodig te verstevigen. Dit gaat in goed overleg met iedereen die daarbij betrokken is. Samen zorgen we voor sterke dijken!

De campagne Hohohoogwater

Met de campagne Hohohoogwater vraagt waterschap Aa en Maas samen met zes andere waterschappen samen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aandacht voor waterveiligheid van nu en de toekomst. Hiervoor worden tussen 25 januari en 4 februari diverse filmpjes gepost, media-aandacht gecreëerd en activiteiten georganiseerd.