De rust bewaren door teamwork en duidelijke communicatie


Lambert van den Berg maakte als dijkgraaf het hoogwater van zowel 1993 als 1995 mee. ‘Doordat we ons tegen het hoogwater in 1993 zo goed hadden kunnen verweren, had ik er alle vertrouwen in dat dit opnieuw zou lukken.’

Je moet je voorstellen dat we destijds al in geen jaren meer te maken hadden gehad met hoogwater. Met onze eigen medewerkers van het waterschap hielden we in de zomer van 1993 jaar een soort rampenoefening. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat die niet veel indruk maakte: het was een prachtige tropische zomerdag en extreem hoogwater werd niet in de nabije toekomst verwacht. Toch besloten we begin december de inmiddels “vergeelde” lijst met dijkwachten te actualiseren. We nodigden hen bij ons uit om het calamiteitenplan hoogwater te presenteren en uitleg te geven over hun rol daarin.

1993: Dankzij eerdere oefening dijkdoorbraak voorkomen

Niemand had kunnen vermoeden dat we elkaar al zo snel weer nodig zouden hebben; al met de kerst van datzelfde jaar steeg het water zo hard dat we gewapend met zaklampen en draagbare telefoons van wel 10 kilo op pad moesten om de dijken te controleren. Een vijftigtal mensen was in die kerstperiode in touw om in teams zwakke plekken te inventariseren en kwetsbaarheden te rapporteren. Daarnaast waren er permanent medewerkers op kantoor aanwezig. Heel spannend, want een dergelijke situatie was voor iedereen nieuw. Mede dankzij de oefening eerder die maand lukte het om een dijkdoorbraak te voorkomen.

1995: Vertrouwen dat dit opnieuw zou lukken

Tot onze verrassing was het in 1995 weer raak. Doordat we ons tegen het hoogwater in 1993 zo goed hadden kunnen verweren, had ik er alle vertrouwen in dat dit opnieuw zou lukken. In de loop van 1994 waren zwakke dijkvakken verbeterd, maar de aangeplante begroeiing had in die korte tijd nog nauwelijks de kans gekregen zich in de klei te hechten. Die dijkvlakken moesten we extra verstevigen en inpakken met een soort worteldoek. Op sommige locaties werden tijdelijke verzwaringen of andere noodvoorzieningen getroffen.

Waterveiligheid met recht een actueel aandachtspunt

Iedereen was door de ervaringen van twee jaar eerder goed op elkaar ingespeeld. Dankzij teamwork en duidelijke communicatie hebben we de rust in het gebied weten te bewaren en heb ik me geen zorgen gemaakt over een dijkdoorbraak. En ik geloof dat men ook vandaag de dag, de zaak goed onder controle heeft. Met het oog op de rijzende zeespiegel is waterveiligheid met recht een belangrijk actueel aandachtspunt. Het werk is eigenlijk nooit af.