De CO2-Prestatieladder


Duurzaamheid en het verantwoord omgaan met natuur en water vinden we belangrijk. De komende jaren zetten we belangrijke stappen om onze omgeving en economie te vergroenen. We verminderen onze eigen uitstoot met 95% voor 2024. Om als organisatie gericht aan de slag te gaan met onze CO2-footprint, kiezen we voor deelname aan de CO2-Prestatieladder.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

We gebruiken de CO₂-Prestatieladder om:

  • Inzicht te krijgen in onze eigen energiestromen en CO₂-uitstoot.
  • Doelen te stellen en maatregelen te nemen om onze CO₂-uitstoot te verminderen.
  • Medewerkers en partners bewust maken van ons CO₂-beleid.
  • Deel te nemen aan plannen en ideeën in de sector om de uitstoot van CO₂ te verminderen.

Bekijk het filmpje 'CO2 prestatieladder in 1 minuut'

Voortgang CO2 footprint

De eerste stap van de CO2-prestatieladder is het in kaart brengen van onze footprint met als doel deze te verkleinen.

Onze footprint 2020 staat gelijk aan: 1 miljoen bomen een jaar laten groeien, 2500 keer de aarde rond rijden in een auto of het energieverbruik van 2600 huishoudens.

Footprint 2020

Type

Emissies

(ton CO2)

Elektriciteitsverbruik (inkoop EU) 20.735,17
Warmte 422,14
Stortgas 400,86
Brandstof wagenpark 345,12
Gasverbruik 229,28
Zakelijk vervoer 77,79
Vliegreizen 13,32
Elektriciteitsverbruik (laden) 6,46
Brandstof bedrijfsmiddelen 0,03

Zo verminderen wij onze CO2 uitstoot

Elk jaar doen we ons best om minder CO₂ uit te stoten. In een beleidsplan (pdf, 711 kB) hebben we opgeschreven wat onze ambities zijn. De concrete maatregelen hebben we opgenomen CO₂-reductieplan (pdf, 1 MB).

We nemen onder andere de volgende maatregelen:

  • Inkoop van 100% duurzame energie
  • Inkoop CO2-gecompenseerd gas
  • Aanpassen regelingen in de zuiveringen waardoor minder energie nodig is.

Bekijk ons certificaat op de website van SKOA (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen).

Projecten en samenwerking

Wat kun jij doen?

Bekijk wat je zelf kunt doen voor een duurzame leefomgeving:

Vragen? We helpen je graag!