Weten wanneer we komen maaien? Bekijk onze maaikaart

Begin april hadden we een aantal warme en zonnige dagen. Hierdoor waren de eerste sloten en beken eind april / begin mei al toe aan een maaibeurt. Maaien vóór 1 juni is altijd maatwerk. De aannemer krijgt hiervoor een aparte opdracht.
De maaiwerkzaamheden zijn vroeg gestart dit jaar.

Begin april hadden we een aantal warme en zonnige dagen. Hierdoor waren de eerste sloten en beken eind april / begin mei al toe aan een maaibeurt. Maaien vóór 1 juni is altijd maatwerk. De aannemer krijgt hiervoor een aparte opdracht.  De sloten en beken die twee maal per jaar moeten worden gemaaid, maaien we de eerste keer bij voorkeur tussen 1 juni en 15 juli. Wil je weten wat de aannemer in deze periode maait? Kijk dan op de overzichtelijke maaikaart die we hebben gemaakt. Je kunt op postcode zoeken. 

  

We maaien niet alles, zorgplicht voor planten en dieren!

Bij het maaien moet het waterschap rekening houden met planten en dieren. Dat geldt in het bijzonder voor beschermde soorten en broedende vogels. Daarom werken alle waterschappen volgens een gedragscode. Dit voorjaar zijn de gedragscode en de daaronder hangende werkprotocollen geactualiseerd.  Praktisch betekent dit dat als we vóór 1 juni maaien, we alleen de waterbodem maaien. Ook in de periode tussen 1 juni en 15 juli maaien we als het kan niet het hele profiel. Bij sloten die breder zijn dan 6 meter sparen we aan één zijde baard en talud en de aannemer is extra attent op broedende vogels. Zo ontzien we de natuur en zorgen en tegelijkertijd voor dat de sloten het water goed kunnen afvoeren.  

Nabije toekomst; een bericht wanneer de aannemer komt

Deze zomer start het waterschap samen met enkele agrariërs met de ontwikkeling van een app. Het idee is dat een agrariër aan kan geven van welke sloten hij meer informatie wil en vervolgens een melding krijgt zodra deze sloten worden gemaaid. We houden je van deze ontwikkeling op de hoogte.   

Aannemers 

Hieronder zie je welke aannemer het komende jaar het onderhoud in jouw gebied gaat uitvoeren. Heb je hier vragen over? Dan kun je rechtstreeks contact opnemen met de betreffende aannemer.  

Gebied

Aannemer

Contactpersoon

 District Boven Aa

Pennings Groenvoorziening BV

Wim Pennings
0412 761 800

 District Raam

Aannemersbedrijf J. van den Brand BV

Jeroen Gordijn
06 - 21 59 90 77

District Hertogswetering rayon Oost

 Gebr. Van Erp BV

Jan van Erp
0412 - 62 22 13

 

Waterschap Aa en Maas maait bodems van sloten en beken

In dit filmpje leggen we uit hoe we bodems van sloten en beken maaien: