Oproep: houd de dijk veilig

9 oktober 2018 Het is oktober, dat betekent dat het hoogwaterseizoen is begonnen. Om de dijken veilig te houden, gelden er strengere regels: van 1 oktober tot 1 april mogen er géén werkzaamheden op of aan de Maasdijk of de regionale keringen (dijken) plaatsvinden. Dat geldt ook voor de beschermingszone van maximaal 100 meter aan beide zijden van de dijk.

Hoogwater mogelijk
De dijken moeten de komende maanden bestand zijn tegen hoge waterstanden op rivieren, kanalen en beken. William de Kleijn, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas: “We beschermen vele duizenden inwoners, agrarische en industriële bedrijven tegen hoog water van de Maas. Een veilige Maasdijk is van levensbelang en daarom zijn er strenge regels. Hetzelfde geldt voor de dijken en keringen van kleinere beken en kanalen”.

Deze regels zijn nodig want zelfs een oppervlakkige beschadiging door bijvoorbeeld crossmotoren of graafwerkzaamheden kan grote gevolgen hebben. Een beschadigde grasmat kan door uitholling of uitspoeling leiden tot een dijk die bezwijkt. 

Waterschap Aa en Maas vraagt daarom aan dijkbewoners om beschadigingen,  illegale activiteiten of vandalisme direct te melden bij het Klantcontactcentrum van waterschap Aa en Maas via 088 - 17 88 000.

Regels voor veiligheid

Tussen 1 oktober en 1 april zijn álle werkzaamheden op of aan de Maasdijk, de regionale keringen én in de bijbehorende beschermingszone verboden. Onder werkzaamheden vallen alle bouw-, graaf- of sloopwerkzaamheden, inclusief het planten of kappen van een boom, tuininrichting of het leggen van kabels of leidingen.

Wie zich niet aan de regels houdt, loopt het risico dat het werk wordt stilgelegd. Overtreders krijgen bovendien een boete opgelegd. In deze periode zijn alleen werkzaamheden toegestaan met een watervergunning.

Kijk voor alle regels de keur.

Werken aan de dijk? Neem altijd eerst contact op met het waterschap!
De medewerkers van waterschap Aa en Maas denken graag vooraf mee over de plannen van dijkbewoners, grondeigenaren, gemeenten, projectontwikkelaars of architecten. Zo krijgen belanghebbenden eerder duidelijk wat wel of niet kan tussen 1 april en 1 oktober. Dat bespaart een hoop ongemak, ergernissen en onnodige kosten en het houdt de dijken veilig!

In de legger kunnen bezoekers zien hoe een perceel ligt ten opzichte van de dijk met de beschermingszone. Voor meer informatie of meldingen kunnen mensen bellen met het Klantcontactcentrum van waterschap Aa en Maas via 088 - 17 88 000.

Het aanvragen van een vergunning kan via onze website.

Afbeelding Maasdijk met beschermingszones 

Afbeelding regionale kering (dijk bij kleinere rivieren) met beschermingszones