Ga je mee op excursie naar een levend fossiel

2 oktober 2018 Waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant en Stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) zetten zich in voor schoon water en een gevarieerde visstand in sloten en watergangen. Zij werken samen met onder meer agrarische natuurverenigingen, hengelsportverenigingen en natuurorganisaties om die doelen te realiseren. Zaterdag 13 oktober kunnen belangstellenden dat met eigen ogen zien in de Goorloop nabij het Groot Goor in Helmond.

De variatie in vogels en zoogdieren zegt veel over de kwaliteit van hun leefomgeving. Vissen leiden veelal een verborgen bestaan, maar een gevarieerde visstand zegt veel over de kwaliteit van het water. Dat is belangrijke informatie voor Aa en Maas en RAVON. Tijdens de visexcursie op 13 oktober aanstaande in de Goorloop staat een bijzondere vis centraal; de Grote modderkruiper. Los van de indrukwekkende wetenschappelijke naam ‘Misgurnus fossilis’ wordt deze zeldzame en bijzondere vis ook ‘fluitaal’, ‘weeraal’ of ‘levend fossiel’ genoemd. Dit komt door zijn bijzondere levenswijze. Door een gespecialiseerde huid- en darmademhaling (via ingeslikte lucht) kunnen lage zuurstofgehalten overleefd worden, dit in tegenstelling tot de meeste andere vissoorten. In drooggevallen wateren kan de soort zelfs enige tijd ingegraven in de modder overleven door de levensfuncties tot een minimum te beperken en gebruik te maken van huidademhaling. De dikke slijmlaag biedt hierbij bescherming tegen uitdroging. Ze kunnen tot 30 cm lang worden en zoals de naam al verraad behoord deze vis tot de modderkruipers.

Herinrichting Goorloop
In het Groot Goor heeft een herinrichting van de Goorloop plaatsgevonden. Er zijn specifieke maatregelen genomen voor de Grote Modderkruiper. Vanuit het verleden is deze soort hier bekend, maar aangezien het een zeldzame verschijning is wil het waterschap onderzoeken wat de dichtheid van deze soort is in dit gebied. Tijdens de excursie op 13 oktober laten Waterschap Aa en Maas en RAVON belangstellenden zien hoe zij onderzoek doen naar de visstand in sloten en beken. Voor belangstellenden bestaat een mogelijkheid om met een professioneel schepnet en een waadpak op ‘jacht te gaan’ naar de Grote Modderkruiper.   

Locatie en aanmelden
Iedereen is van harte welkom! Deelname is gratis en bijzondere kennis van vissen is niet nodig. De expeditie start om 10.00 uur en is rond 15.00 uur afgelopen. Heb je belangstelling? Mail dan vóór 12 oktober 2018 je naam, adres en contactgegevens naar Stichting RAVON, Martijn Schiphouwer: martijn.schiphouwer@ravon.nl Na inschrijven ontvang je meer informatie over het programma en de locatie. Meer informatie is te vinden op www.RAVON.nl >> RAVON actief > activiteiten > agenda.