24 inwoners opgeleid tot dijkwacht

31 oktober 2018 Dijken zijn belangrijk, want zij beschermen ons tegen overstromingen. Omdat het belangrijk is dat dijken ook in extreme omstandigheden goed zijn en blijven, leidt waterschap Aa en Maas dijkwachten op. Dit zijn, naast eigen personeel, ook inwoners uit het gebied en veelal dijkbewoners. Vorig jaar werd de eerste groep van 27 inwoners opgeleid. Maandagavond 29 oktober 2018 was er een nieuwe basistraining en hebben 24 inwoners de training met succes afgerond.

Bij hoog water in de Maas worden de dijken permanent in de gaten gehouden door dijkwachten. Zij controleren de dijken op beschadigingen en lekkages. Met deze nieuwe groep erbij zijn inmiddels circa honderd medewerkers en bestuursleden van waterschap Aa en Maas en vijftig inwoners van het gebied hiervoor opgeleid. Deze groep wordt jaarlijks bijgeschoold voor deze verantwoordelijke taak.

Betrokkenheid
Dagelijks bestuurslid William de Kleijn: “We zijn opnieuw blij verrast door het flinke aantal aanmeldingen van inwoners. Inwoners zijn erg betrokken en daarbij is de dijk niet alleen van het waterschap, maar van ons allemaal.”

Barre omstandigheden
Het is moeilijk in te schatten wanneer inzet van de dijkwachten nodig is, ze moeten altijd voorbereid zijn. De kans op hoog water is het grootst tussen 1 oktober en 1 april. Wanneer ze ingezet worden, patrouilleren zij dag en nacht over de dijk onder soms barre omstandigheden: bij storm, in de kou en regen of sneeuw.

Waterschap Aa en Maas beheert 110 kilometer aan dijken Maasdijk en 59 kilometer regionale waterkering (langs het Drongelens Kanaal, de Dieze en de Aa) en zorgt daarmee voor de veiligheid van een groot deel van Brabant.

Voor meer informatie kunnen inwoners mailen naar dijkwacht@aaenmaas.nl