Waterschap Aa en Maas dicht drie beverholen in kade van de Astense Aa

23 november 2018 In de Astense Aa ter hoogte van de Vuurlinie in Neerkant maken medewerkers van waterschap Aa en Maas vandaag drie beverholen dicht. De holen zorgen voor een gevaarlijke situatie. Zo is er hier kans op verzakking van de weg. Het waterschap heeft de holen de afgelopen periode in de gaten gehouden om zeker te weten dat er op dit moment geen bevers zitten. De Omgevingsdienst Noord-Brabant heeft toestemming gegeven voor het dichten van de drie holen.
Inspecties

Medewerkers van Aa en Maas houden de beveractiviteiten nauwlettend in de gaten en inspecteren regelmatig de plekken waar de bever actief is. Dit doen ze langs de Astense Aa: vanaf het Kanaal van Deurne tot aan de Vuurlinie. Mocht het nodig zijn, dan kunnen ze snel actie ondernemen met inachtneming van het beverprotocol. 

Beschermde diersoort
De bever is een beschermde diersoort. Het is daarom niet toegestaan om zo maar dammen en holen van bevers te verwijderen. Dit mag alleen na een zorgvuldige afweging van de risico’s en mogelijke maatregelen en nadat de Omgevingsdienst Noord-Brabant een machtiging heeft afgegeven. Deze handelwijze hebben de Brabantse waterschappen in overleg met diverse partijen, waaronder natuurbeheerders en de provincie Noord-Brabant, vastgelegd in het beverprotocol Noord-Brabant.