Peelse Loop meandert langs Gemert

9 maart 2018 De werkzaamheden aan de Peelse Loop van het Zwarte Water tot aan de Kokse Hoeve zijn onlangs afgerond. Met de aanleg van een robuuster watersysteem met een nieuwe slingerende beekloop, natuurlijke zones, fietspaden en bruggen is het complete landschap langs de Peelse Loop veranderd. Op donderdag 8 maart openden bestuurslid van waterschap Aa en Maas Peter van Dijk en wethouder van de gemeente Gemert-Bakel Anke van Extel-van Katwijk de nieuw ingerichte Peelse Loop.
Bestuurslid van waterschap Aa en Maas Peter van Dijk en wethouder van de gemeente Gemert-Bakel Anke van Extel geven een klap op de afronding van de beekontwikkeling door een bankje langs de Peelse Loop vast te zetten in de grond.
Excursie langs de Peelse Loop.
Excursie langs de Peelse Loop.

In 2017 is de Peelse Loop over een traject van 10 kilometer, vanaf het Zwarte Water tot aan de uitmonding in de Aa, in het kader van een gebiedsontwikkeling ingericht tot een robuuste beek. Verschillende werkzaamheden op het gebied van water, leefomgeving, natuur en recreatie zijn door waterschap Aa en Maas en de gemeente Gemert-Bakel gelijktijdig aangepakt.

Wat is er gedaan?

De beek is ontwikkeld naar een robuuster watersysteem waarin de natuurlijke stroming is hersteld door aanleg van een nieuwe slingerende loop. Deels is de oude loop nog in stand gehouden om hogere waterafvoer op te kunnen vangen. Ook is er een groene zone langs de beek aangelegd, ook wel een ecologische verbindingszone genoemd. Deze zone verbindt het Aa-dal met Kranerijt/Handelsebossen, De Sijp, De Stippelberg/Beestenveld en De Krim. De groene stroken fungeren als een tussenstation voor planten en dieren om zich van het ene natuurgebied naar het andere te verspreiden. Ook zijn er verschillende recreatieve voorzieningen zoals fietspaden en bruggen gerealiseerd om het water en de natuur van dichtbij te kunnen beleven.

Dronefilm werkzaamheden

Ook van bovenaf zijn de veranderingen van de nieuw ingerichte Peelse Loop goed te zien. Daarom is er een dronefilm gemaakt van de werkzaamheden en het eindresultaat. Deze dronefilm is te bekijken via www.aaenmaas.nl/peelseloop of via onderstaande movieplayer.

Dronefilm beekontwikkeling Peelse Loop

Loading the player