Inspectie dijken aan de Maas: Waterschap Aa en Maas is ‘in control’ voor dijkbeheer

12 juni 2018 Dijken beschermen ons tegen hoogwater. Daarom is het belangrijk dat dijken betrouwbaar zijn en blijven en dat zij voldoen aan de normen voor (water)veiligheid die het Rijk heeft opgesteld. Waterschappen hebben een zorgplicht voor het op orde houden van deze dijken. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert nu voor de eerste keer in hoeverre de waterschappen voldoen aan hun zorgplicht. Hierbij gaat het om het dagelijks beheer van de dijken en niet om de versterkingsopgave. Uit hun recente rapportage blijkt dat waterschap Aa en Maas alles op orde heeft en ‘in control’ is.
Dijkinspectie 2018

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport is vanaf 1 januari 2014 verantwoordelijk voor het toezicht op de primaire waterkeringen (dijken). In 2017 en 2018 worden  alle waterschappen en Rijkswaterstaat op operationeel, tactisch en strategisch niveau geïnspecteerd hoe het is gesteld met de inrichting en uitvoering van de zorgplicht.

Calamiteitenzorg
Centrale vraag binnen die inspectie is: Hoe beheren waterschappen de primaire waterkeringen en hoe zorgen ze ervoor dat die dijken goed blijven? Onderdelen binnen de operationele inspectie zijn: inspecteren, onderhouden, toezicht en handhaving, bediening van de kunstwerken, beheren van de dagelijkse gegevens, vergunningverlening en calamiteitenzorg.

De ILT heeft bij waterschap Aa en Maas geen tekortkomingen geconstateerd voor de inrichting en uitvoering van de zorgplicht voor de primaire waterkeringen, zo schrijft de inspectie in haar rapportage. “De inrichting van de zorgplicht op strategisch en tactisch niveau voldoet daarnaast volledig.” De ILT heeft ook enkele aandachtspunten vastgesteld, en concludeert daarbij dat “Aa en Maas al bezig is om de benodigde verbetermaatregelen te nemen”.

Belangrijkste taken
Dagelijks bestuurder William de Kleijn is verheugd met de positieve resultaten: “Het beheren en onderhouden van de dijken is één van de belangrijkste taken van het waterschap. Dan is het mooi om te kunnen delen dat wij het goed op orde hebben.”

Alle rapportages van de inspecties bij waterschappen zijn terug te vinden op www.ilent.nl

Lees meer over

Veilig gebied