Opnieuw verbod voor overdag beregenen grasland en sportvelden met grondwater

20 juli 2018 De tijdelijke verruiming van de mogelijkheid tot het beregenen van grasland en sportvelden wordt 18 juli ingetrokken. De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hadden de tijdelijke verruiming van 8 tot en met 17 juli ingesteld vanwege de extreme droogte.

Waterschappen verlenen vergunningen voor het beregenen met grondwater. In de vergunningen staat onder andere dat grasland niet mag worden beregend met grondwater tussen 1 januari en 1 juni. En in de maanden juni en juli mag grasland niet worden beregend met grondwater tussen 11.00 en 17.00 uur. De reden voor deze beperkingen in de vergunning is om de grondwatervoorraad te beschermen. 

5% regeling 
Echter bij uitzonderlijke droogte is er een regeling (de zogenaamde 5%-regeling) dat er voor een periode van 10 dagen overdag toch met grondwater beregend kan worden. De reden hiervoor is dat er anders onvoldoende ruwvoer is voor koeien en er mogelijk onherstelbare schade aan sportvelden kan ontstaan. Deze periode is nu verstreken.
Het verbod voor overdag te beregenen met grondwater geldt vanaf 18 juli tot en met 31 juli. Vanaf 1 augustus mag weer de hele dag met grondwater beregend worden.