Grote reddingsactie van vissen in de Strijpse Beek

27 juli 2018 De aanhoudende droogte heeft er toe geleid dat delen van de Strijpse Beek, gelegen tussen Westerbeek en Sint Anthonis bijna droog staan. Gevolg is dat de vissen in de beek vrijwel geen zuurstof meer krijgen en naar adem happen. Medewerkers van het waterschap hebben de vissen overgezet naar de Maas.

Meer zuurstof

De reddingsoperatie vond plaats ter hoogte van Oploo. Vrijdagmiddag hebben medewerkers van Aa en Maas enkele duizenden vissen uit de beek gehaald en overgebracht naar de nabijgelegen Maas bij Sambeek. Ook andere waterdiertjes als salamanders en slakken zijn gered. De vissen in het molenwiel bij de molen in Oploo hebben het ook moeilijk. Hier heeft het waterschap een beluchtingspomp geplaatst, die meer zuurstof in het water brengt, zodat vissen het minder benauwd hebben.

Naar de Maas

Het waterschap houdt al weken in de gaten of er beken en sloten zijn waar vissen het moeilijk hebben vanwege de droogte. Al een aantal keren zijn er vissen uit droogvallende waterlopen overgezet naar beken en sloten waar nog voldoende water in staat.

Bij de Strijpse Beek was de nood nu hoog en actie was nodig om grootschalige vissterfte te voorkomen. Omdat er in de nabijheid van de Strijpse Beek geen andere beken en sloten zijn met voldoende water, heeft Aa en Maas aan RWS gevraagd of zij de vissen in de Maas mocht loslaten. RWS heeft het verzoek ingewilligd.