Beregening grasland en sportvelden met grondwater tijdelijk toegestaan

8 juli 2018 Vanwege de aanhoudende droogte verruimen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel van 8 tot en met 17 juli de mogelijkheid om grasland en sportvelden met grondwater te beregenen. Normaal mag grasland in juni en juli niet beregend worden met grondwater tussen 11.00 – 17.00 uur. De Brabantse waterschappen heffen deze beperking voor 10 dagen op.

Waterschappen verlenen vergunningen voor het beregenen met grondwater. In de vergunningen staat onder andere dat grasland niet mag worden beregend met grondwater tussen 1 januari en 1 juni. En in de maanden juni en juli mag grasland niet worden beregend met grondwater tussen 11.00 en 17.00 uur. De reden voor deze beperkingen in de vergunning is om de grondwatervoorraad te beschermen. 

Bij aanhoudende droogte, waar nu sprake van is, kunnen er problemen ontstaan voor grasland en sportvelden. Het gras is nodig als  ruwvoer voor koeien en er kan onherstelbare schade ontstaan aan sportvelden. Om dit te voorkomen hebben de Brabantse waterschappen een regeling om tijdelijk beregenen met grondwater overdag toe te staan (de zogenaamde 5%-regeling). Vanaf 1 augustus mag wettelijk weer de hele dag met grondwater beregend worden.

Tijdelijk toestaan 
De afgelopen weken heeft het nauwelijks geregend en is er veel water verdampt uit de bodem. Vanwege het neerslagtekort  staan de waterschappen nu tijdelijk beregenen met grondwater toe. Dit betekent dat iedereen in Brabant die een vergunning voor beregenen heeft, tussen 8 en 17 juli overdag ook grasland mag beregenen. 

Spaarzaam gebruik van grondwater
De waterschappen doen een dringend beroep op de vergunninghouders om alleen te beregenen als het echt noodzakelijk is. Zuinig zijn met water is zowel voor de landbouw als de natuur van groot belang. Om het watertekort op te heffen is een langere periode van  neerslag nodig.

Let op: Dit bericht heeft alleen betrekking op onttrekkingen uit grondwater voor beregening van grasland en sportvelden en niet op onttrekkingen uit oppervlaktewater (sloten en beken). Kijk voor actuele informatie over onttrekkingsverboden op www.officielebekendmakingen.nl. Ook geldt deze ontheffing alleen voor vergunninghouders van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. 

Let op: De oproep aan burgers om binnen bepaalde tijden terughoudend te zijn met waterverbruik blijft ongewijzigd. Het grondwater dat gebruikt wordt voor het beregenen van grasland is niet hetzelfde als het water dat gebruikt wordt voor kraanwater.