Aa en Maas breidt onttrekkingsverbod oppervlaktewater uit met Koningsvliet, Sambeekse Uitwatering en Lage Raam

31 juli 2018 Vanwege de aanhoudende droogte breidt Aa en Maas het onttrekkingsverbod voor het beregenen uit oppervlaktewater per 1 augustus uit. Het gaat om het grootste deel van het gebied Koningsvliet (ten westen van ’s-Hertogenbosch). Hier mogen grasland en sportvelden overdag tussen 11:00 en 17:00 uur niet meer worden beregend uit oppervlaktewater. Voor de Sambeekse Uitwatering en de Lage Raam vanaf Sint Hubert tot aan stuw Kammenberg geldt vanaf 1 augustus een algeheel onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater.

Uitzonderingen op het algeheel onttrekkingsverbod

Sinds 29 juni geldt er al een a]geheel onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater voor het hele gebied van Aa en Maas ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch – Nuland – Herpen.

Uitzonderingen zijn (zie het kaartje):

Het verbod geldt tot een nader te bepalen tijdstip en is van toepassing op de rood omlijnde gebieden op bovenstaande illustratie (klik er op voor een vergroting)

  • de Raam vanaf Kammenberg tot aan het gemaal van Sasse;
  • het eerste deel van de Hertogswetering in Grave;
  • de Helenavaart;
  • het Kanaal van Deurne;
  • het gebied ten noorden van de lijn ’s-Hertogenbosch – Nuland – Herpen en ten oosten van Koningsvliet.

Waar in Koningsvliet en waarom?

Het gaat om heel Koningsvliet met uitzondering van het gebied tussen gemaal Herpt en gemaal Groenendaal rondom Heusden, Oudheusden, Herpt, Hedikhuizen en Heesbeen en de driehoek Bokhoven – Engelen – Noord-Vlijmen (zie onderstaand kaartje). Het deel van Koningsvliet waar het onttrekkingsverbod geldt, krijgt water uit het Drongelens Kanaal via de inlaatgemalen Bossche sloot en Loonse vaart. In het kanaal zakt het waterpeil snel, omdat het vanwege de droogte nauwelijks water meer krijgt uit de Aa en De Dommel. Hierdoor dreigt het waterpeil in het kanaal zo laag te komen staan, dat beide inlaatgemalen geen water meer het gebied in kunnen pompen. In het noordelijk deel van het gebied is voldoende water. Daar zorgt het gemaal Herpt voor aanvoer van water uit de Maas.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Maatregel voor het beregenen van grasland uit grondwater opgeheven

Per 1 augustus verlopen de wettelijke beperkingen voor grondwateronttrekking. Dat betekent dat grasland bij beschermde natuurgebieden ook overdag weer beregend mag worden uit grondwater. Omdat het grondwater al zover is gezakt, heeft dat geen effect meer op de natuurgebieden. Rond de kwetsbare Peelvenen houdt het waterschap het oppervlaktewater zoveel mogelijk op peil.

Grondwatertekort en beregeningsverbod in voorjaar 2019?

Het belangrijkste doel van het waterschap nu is een grondwatertekort in het voorjaar van 2019 voorkomen. Dat zou zeer nadelig zijn voor natuur en landbouw. Op dit moment is het grondwater verder gezakt dan normaal. De verwachting is echter dat er komende winter voldoende regen valt om de grondwatervoorraad aan te vullen. Het waterschap doet een dringend beroep op agrariërs om zo zuinig mogelijk te beregenen uit grondwater en het water dat komende winter valt, zo goed mogelijk vast te houden. Anders is wellicht een beregeningsverbod in het voorjaar alsnog onvermijdelijk. Extra maatregelen acht het waterschap op dit moment nog niet nodig, wel houdt zij het grondwaterpeil nauwlettend in de gaten.