Hoogwater Maas: waterschap Aa en Maas heeft situatie onder controle

6 januari 2018 Het water in de Maas staat hoog. Reden voor waterschap Aa en Maas om maatregelen te treffen om eventuele problemen te voorkomen. Op dit moment is de situatie onder controle en niet zorgwekkend. De verwachting is dat de verhoogde Maaswaterstand de komende week nog aanhoudt.

Verwachting
Zondag 7 januari bereikt de hoogwaterpiek ‘s-Hertogenbosch. Bij een te hoge waterstand van de Maas kan het water hier niet vanuit de Dieze, via spuisluis Crèvecoeur (deze regelt de afvoer en het peil in de Dieze), naar de Maas worden afgevoerd. Daarom sluit in de nacht van vrijdag op zaterdag de spuisluis zodat het water via het Drongelens Kanaal wordt afgevoerd naar de Maas bij Waalwijk waar de waterstand lager is.

Maatregelen

Waterschap Aa en Maas verwacht geen problemen maar neemt de maatregelen die nodig zijn bij een hoge waterstand. Zo worden daar waar nodig de stuwen verlaagd. Dit om de waterstanden in het waterschapsgebied laag en de afvoer optimaal te houden. Verder worden krooshekken en duikers extra gecontroleerd en schoongehouden om eventuele verstoppingen te voorkomen.

Een aantal beken en rivieren in het achterland mondt, via een opening in de dijk, uit in de Maas. Deze openingen zijn waar nodig dichtgezet om te voorkomen dat het Maaswater het waterschapsgebied in stroomt. Ook de vier grote gemalen zijn ingezet en pompen het overtollige water uit het achterland naar de Maas. Er wordt gekeken of preventief extra pompen nodig zijn.

Medewerkers van Aa en Maas houden de verwachtingen en de situatie ter plekke (samen met andere waterpartners) nauwlettend in de gaten en nemen waar nodig aanvullende maatregelen.

Lees meer over

Veilig gebied