Aa en Maas verwijdert beverdammen in de Oeffeltse Raam

10 januari 2018 Nog deze week start waterschap Aa en Maas met het verwijderen van de beverdammen in de Oeffeltse Raam tussen gemaal Sambeek en de Sprongseweg in Rijkevoort. Dit is om te voorkomen dat er wateroverlast ontstaat en om de wateraanvoer naar het Natura 2000 gebied zo goed mogelijk te reguleren. Faunabeheereenheid Noord-Brabant heeft hiervoor toestemming gegeven.
Beverdam

Bevers
Bevers zijn een beschermde diersoort en komen ook in de Brabantse natuurgebieden steeds vaker voor. De prachtige dieren zitten op meer dan 30 plekken in Zuidoost Brabant. Op plekken waar het kan, zijn bevers meer dan welkom. Het komt echter ook voor dat de beverdammen wateroverlast veroorzaken. William de Kleijn, dagelijks bestuurslid: “Wij houden de dammen nauwgezet in de gaten. Hierdoor kunnen we direct ingrijpen als dat nodig is. Dat is nu het geval. “

Beverprotocol

In overleg met provincie Noord-Brabant hebben de Brabantse waterschappen een beverprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven welk afwegingskader het waterschap hanteert en wat de handelwijze is bij het ingrijpen op locaties met bevers. Het doel van het protocol is om zorgvuldig en transparant te werken volgens de Wet Natuurbescherming.

Lees meer over

Veilig gebied