Waterschap Aa en Maas treft extra voorzorgsmaatregelen bij rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch vanwege legionella

13 december 2018 Bij periodieke metingen is in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in ’s-Hertogenbosch legionella aangetroffen. Waterschap Aa en Maas heeft uit voorzorg direct aanvullende maatregelen getroffen om de kans op verspreiding te minimaliseren. De direct betrokkenen zijn geïnformeerd en er gelden aangescherpte maatregelen voor medewerkers en bezoekers. Daarnaast is het waterschap bezig de warmwater zuiveringsbassins af te dekken met tentdoek. De komende periode zal het waterschap de waterkwaliteit van de zuiveringsinstallatie frequenter onderzoeken op legionella.

Volksgezondheid
Aa en Maas heeft de GGD Hart voor Brabant ingelicht. De GGD heeft de afgelopen periode geen meldingen gehad in de regio ’s-Hertogenbosch van mensen die besmet zijn met het aangetroffen type legionella. Dit type leidt zelden tot ziekte en de aangetroffen concentratie legionella is relatief laag. Het medische risico lijkt dus klein. Dat geldt voor werknemers van de rioolwaterzuivering, en voor direct omwonenden en passanten.    

Wat is legionella? 
Legionella is een bacterie die voorkomt in water. Besmetting met legionella gebeurt door het inademen van de legionellabacteriën. Je wordt niet ziek van het drinken van water met Legionella en de bacterie is ook niet over te dragen van mens op mens. Hierbij is het van belang te melden dat waterschap Aa en Maas geen drinkwater zuivert maar rioolwater.  

De meeste mensen worden na blootstelling aan deze bacterie niet ziek. Als er wel ziekteverschijnselen optreden, gebeurt dat meestal vijf à zes dagen na besmetting. Het begint dan met lichte koorts, spierpijn en zich niet lekker voelen. Na enkele dagen kan een longontsteking ontstaan met hoge koorts (boven de 39 graden) en koude rillingen. Mensen met dergelijke klachten wordt geadviseerd altijd contact op te nemen met de huisarts.   

Meer informatie? 
Kijk voor meer informatie over legionella op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Legionella. Heeft u nog vragen over ziek worden door legionella, dan kunt u contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant, via telefoon 088-368 64 21. Heeft u vragen over de rioolwaterzuivering dat kunt u bellen naar waterschap Aa en Maas, telefoon 088-178 80 00.