Jeugdbestuur inspecteert de dijken in een stormachtig weekend

12 december 2018 Hoe inspecteer je een dijk? Op 7 en 8 december leerden de 21 jeugdwaterschappers hoe je dat aanpakt. Ze waren daarvoor op bezoek bij Waterschap Aa en Maas.

De jongeren leerden om precies en nauwkeurig vast te stellen of er een probleem is met een dijk. Als ze scheuren zien in de buitenkant van de dijk, dan is de dijk verzwakt. Daardoor kunnen stukken van de dijk afschuiven in de rivier of aan de landzijde.

Konijnenhol

Ook leerden ze dat de gangen van een konijnenhol ook een risico zijn voor de dijk. De dijk wordt verzwakt door het gangenstelsel. Daarnaast is de grasmat die op de dijk ligt belangrijk. Grassen en kruiden versterken de dijk, maar distels en jonge boompjes verzwakken de dijk. Kortom: er is veel om op te letten!

Talenten

Met deze basiskennis konden de jeugdwaterschappers aan de slag. Maar: voor dijkinspectie heb je verschillende talenten nodig. De een is heel precies. De ander is meer gericht op grote lijnen, kan meeslepend vertellen en mensen overtuigen.

Samenwerken

Daarom hebben de jeugdwaterschappers voordat ze op dijkinspectie gingen inzicht gekregen in hun stijl van samenwerken en hun talenten. Dat deden ze met een programma dat medewerkers van de waterschappen ook gebruiken om hun talenten inzichtelijk te maken. Gelukkig bleek er in het team van jeugdwaterschappers een goede mix van deze talenten aanwezig te zijn.

Nieuwe medewerkers

Bij de waterschappen hebben we in de toekomst veel nieuwe medewerkers nodig die precies zijn en goed kunnen analyseren. Daarnaast hebben we nieuwe medewerkers nodig die de maatschappij bewust maken van het belang van investeren in goede waterkeringen. Aan de Jeugdwaterschappers de uitdaging om hun leeftijdgenoten enthousiast te maken voor een opleiding en baan in de watersector.