Veel belangstelling voor cursus Bestuurlijk actief bij waterschap Aa en Maas

12 april 2018 Woensdag 11 april was de eerste bijeenkomst van de cursus Bestuurlijk actief bij het waterschap. Een gratis cursus om mensen enthousiast maken voor een bestuurlijk functie. En dat is zeker gelukt. Er waren meer aanmeldingen dan het aantal beschikbare plaatsen. De cursus wordt gegeven in aanloop naar de waterschapsverkiezingen in maart 2019.

Politieke belangstelling in besturen van het waterschap
De grote belangstelling voor de cursus komt wellicht doordat er steeds meer interesse is in klimaat en duurzaamheid. Belangrijke thema’s  waar het waterschap volop mee bezig is. Dit doet het waterschap niet alleen. Dergelijke onderwerpen vragen om samenwerking tussen overheden, bedrijven en inwoners. Hierdoor ontstaat meer bekendheid over het waterschap bij een breder publiek.

Eerste bijeenkomst  
De eerste bijeenkomst bij waterschap Aa en Maas werd bezocht door 38 deelnemers.  Ze werden hartelijk welkom geheten door dijkgraaf Lambert Verheijen die vertelde over de belangrijke taak van het waterschap. Maar ook over de overgang van het personenstelstel naar lijstenstelsel waarbij de politieke partijen hun intrede deden. Het tweede deel van de avond sloten vijf leden van het Algemeen Bestuur aan. De deelnemers mochten al hun vragen aan hen stellen. Vragen als ‘Waar sta je voor?’, ‘Wat moet je kunnen? en ‘Hoe draag je je standpunten uit?’ passeerden de revue. Het resultaat was een dynamisch en interessant vraag en antwoord gesprek tussen beide partijen. 

Kennis over waterschap en plaats in politieke bestel  
Deelnemers van de cursus vergroten hun theoretische kennis over het waterschap en de plaats van het waterschap in het Nederlandse politieke bestel. Uiteraard ontmoeten de deelnemers ook mensen die nu actief zijn bij de waterschappen.  De cursus wordt verzorgd door ProDemos – huis voor democratie en rechtsstaat – en bestaat uit meerdere bijeenkomsten.