Werkzaamheden aan de Peelse Loop in volle gang

12 september 2017 Waterschap Aa en Maas en de gemeente Gemert-Bakel pakken de komende maanden samen de Peelse Loop aan om te zorgen voor een robuust watersysteem waarin de gevolgen van zowel piekbuien als extreme droogte kunnen worden opgevangen. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang en daarom hielpen bestuurslid van waterschap Aa en Maas Peter van Dijk en wethouder van de gemeente Gemert-Bakel Anke van Extel-van Katwijk een handje mee.
Bestuurslid van waterschap Aa en Maas Peter van Dijk en wethouder van de gemeente Gemert-Bakel Anke van Extel draaien een stuw in de Peelse Loop omhoog om zo van de Peelse Loop een vrij stromende beek te maken

De Peelse Loop is over een lengte van in totaal 10 km opgedeeld in drie deeltrajecten; de Bovenloop, Middenloop (Noord-Om) en Benedenloop. Het traject Middenloop wordt gerealiseerd door de provincie Noord-Brabant met de gemeente Gemert-Bakel in combinatie met de aanleg van de randweg Noord-Om. Voor zowel het deeltraject Bovenloop als Benedenloop is waterschap Aa en Maas trekker. De uitvoering van deze trajecten is eind augustus gestart en zal eind 2017 klaar zijn.

Wat gaat er gebeuren?

Er vinden verschillende werkzaamheden op het gebied van beekontwikkeling plaats om voorbereid te zijn op de toekomst. Bestuurslid van waterschap Aa en Maas Peter van Dijk licht toe: "We kunnen er niet omheen, we krijgen steeds meer te maken met weersextremen van erg droge tot erg natte periodes. We gaan de Peelse Loop voorbereiden op deze situaties door hem iets anders vorm te geven. Zo zorgen we dat er voldoende water door de beek loopt, niet te veel en niet te weinig. Daarnaast komt er ook een natuurlijke zone langs de beek, ook wel een ecologische verbindingszone genoemd, om te zorgen voor meer biodiversiteit." Wethouder van de gemeente Gemert-Bakel Anke van Extel-van Katwijk licht de recreatieve kansen toe van het project: "We willen ook graag dat in de toekomst het water en de natuur van dichtbij worden beleefd. Daarom realiseren we de komende maanden verschillende recreatieve verbindingen zoals fietspaden en bruggen."

Grenspaal

De Heemkundekringen D’n Blikken Emmer uit De Rips en De Kommanderij uit Gemert hebben het initiatief genomen om de grenspaal op de Sijp terug te plaatsen langs de Peelse Loop. De heer Bernard Ploegmakers kwam met het idee om de oude Vredepaal om te bouwen en te plaatsen op de Sijp. Op 11 september is de historische grenspaal door de Heemkundekringen onthuld.

Meer informatie

Zie www.aaenmaas.nl/peelseloop.