Waterschap Aa en Maas leidt burgers op tot dijkwacht

30 november 2017 Bij hoog water worden de dijken extra goed in de gaten gehouden. Dit wordt gedaan door dijkwachten. Voor het eerst heeft waterschap Aa en Maas burgers, veelal dijkbewoners, hiervoor opgeleid. Zeventwintig burgers hebben de basistraining gevolgd en met succes afgerond. De training werd gegeven door specialisten vanuit het waterschap.
Cursisten met de trainers vanuit het waterschap en Dagelijks Bestuurslid William de Kleijn.

Dijkwachten
Als het water in de Maas hoog tegen de dijk aan staat, wordt deze permanent in de gaten gehouden door dijkwachten. Zij controleren de dijken op beschadigingen en lekkages. Zo’n 100 medewerkers en bestuursleden van waterschap Aa en Maas zijn hiervoor opgeleid en worden jaarlijks opnieuw getraind voor deze verantwoordelijke taak. Omdat het waterschap meer ogen en oren op de dijk nodig heeft, zijn voor het eerst ook burgers opgeleid.

Betrokkenheid
Dagelijks bestuurslid William de Kleijn: “We zijn blij verrast door het grote aantal aanmeldingen van burgers. We hebben zelfs een reservelijst moeten instellen voor een tweede groep die later opgeleid gaat worden. Het geeft aan dat de betrokkenheid bij de dijk van de bewoners heel groot is. De dijk is immers niet van het waterschap, de dijk is van ons allemaal en dat blijkt wel uit het enorme enthousiasme van de deelnemers.”

Barre omstandigheden
Wanneer de inzet van de dijkwachten nodig is, is niet bekend. Dat kan nog twintig jaar duren maar kan ook deze winter al zijn. Ze moeten daarom altijd voorbereid zijn. Als ze ingezet worden, patrouilleren de dijkwachten dag en nacht over de dijk onder soms barre omstandigheden: bij storm, in de kou en regen of sneeuw. De kans op hoogwater is het grootst tussen 1 oktober en 1 april. Daarom gelden er in deze periode, het zogenaamde ’gesloten seizoen’, ook strenge restricties voor activiteiten op de dijk. Buiten deze periode is er meer mogelijk maar is veelal een vergunning nodig.

Waterschap Aa en Maas
Waterschap Aa en Maas beheert 110 km primaire waterkering (de Maasdijk) en 59 km regionale waterkering (langs het Drongelens Kanaal, de Dieze en de Aa) en zorgt daarmee voor de veiligheid van een groot deel van Oost-Brabant. Naast waterveiligheid zorgt Waterschap Aa en Maas voor voldoende, schoon en natuurlijk water.

Lees meer over

Veilig gebied