Vogelwerkgroep Boekel en Stichting Natuurcentrum De Specht ontvangen waardering voor mooi initiatief

6 november 2017 Vrijdag 3 november namen Antoon Vermeer van Vogelwerkgroep Boekel en Rene van Hooff van Stichting Natuurcentrum De Specht in Handel de ‘Groen-blauwe handdruk’ in ontvangst. Peter van Dijk, dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas reikte de Groen-blauwe handdruk uit: een aanmoedigingsprijs voor duurzaamheidsinitiatieven, bestaande uit een trofee en een bedrag van €500.

De Vogelwerkgroep zet zich in voor het beschermen van weidevogels in Boekel. De werkgroep spoort weidevogels en hun nesten op en geeft de locaties door aan de aannemer die het maaionderhoud uitvoert. Zo worden de vogels tijdens de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden niet extra verstoord. Maaionderhoud is noodzakelijk voor een goede aan- en afvoer van water. Nu het klimaat verandert en buien steeds heviger worden, is het van groot belang dat water tijdig wordt afgevoerd om wateroverlast te voorkomen.

Voor de beleving van het unieke wijstverschijnsel: een breuk in het aardoppervlak waardoor hoge gronden nat zijn en lage gronden droog, ontwikkelde Stichting Natuurcentrum De Specht een educatieve route: het Breukenpad. Water, groen, educatie en beleving staan centraal tijdens deze wandelroute, waarbij kinderen met lespakketten op pad worden gestuurd. Op de breukrand is de roestbruine kleur van het grondwater goed te zien. Om de route nog leuker te maken, passeren kinderen onderweg een moerasroute, zandlopers, een blotevoetenpad, een waterpomp, uitkijkpunt en een boombrug. 

Peter van Dijk: “Beide initiatieven zijn mooie voorbeelden van burgerparticipatie waar wij als waterschap heel blij mee zijn. Tijdens de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden doen we er alles aan om flora en fauna te beschermen. Met het opsporen van de weidevogels helpen Tijn en andere vrijwilligers ons enorm. Samen met de Vogelwerkgroep Boekel zorgen we voor een goede doorvoer van water, zonder dat de natuur hinder ondervindt van de werkzaamheden.”

 Foto 1: Vogelwerkgroep Boekel                                                                                                                Foto 2: Stichting Natuurcentrum De Specht

Groen-blauwe handdruk
De Groen-blauwe handdruk is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. De regionale commissies van het waterschap reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving.