Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater district Raam opgeheven

13 september 2017 Met ingang van 13 september trekt waterschap Aa en Maas het onttrekkingsverbod in voor het beregenen van landbouwgewassen met oppervlaktewater in het district Raam (regio Boxmeer, Cuijk, Grave Mill en Sint Hubert en Sint-Anthonis e.o.).

Waterschap Aa en Maas heeft in juni 2017 een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater afgekondigd voor het beregenen van landbouwgewassen. Dit was nodig vanwege de droogte dit voorjaar en het begin van de zomer.  De meeste hoofdwaterlopen in district Raam voeren weer voldoende water aan en de peilen zijn normaal voor de tijd van het jaar.

De behoefte aan beregening uit oppervlaktewater neemt af en sloten en beken in deze regio kunnen de komende weken aan de vraag voldoen. Om deze redenen is dit laatste onttrekkingsverbod in het beheergebied van waterschap Aa en Maas ingetrokken, het droogteseizoen is voorbij.

Deze intrekking van het verbod maakt het waterschap bekend via www.aaenmaas.nl en www.officielebekendmakingen.nl.