Jos Verstraten ontvangt waardering voor zijn inzet voor circulaire landbouw

13 november 2017 Vrijdag 10 november kreeg Jos Verstraten, voorzitter ZLTO afdeling Sint Anthonis, de groenblauwe handdruk. Dit is een aanmoedigingsprijs voor duurzaamheidsinitiatieven, bestaande uit een trofee en een bedrag van €500. Deze werd namens de regiocommissie uitgereikt door William de Kleijn, dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas.

Jos Verstraten is, samen met collega Marcel Derks van ZLTO afdeling Boxmeer, initiatiefnemer van het programma ‘circulaire landbouw Sint Tunnis – Boxmeer’. Op bevlogen wijze proberen zij de agrariërs in hun omgeving te stimuleren voor een duurzame bodem aanpak.

Circulaire landbouw Sint Tunnis - Boxmeer
Het programma circulaire landbouw Sint Tunnis–Boxmeer is bedoeld voor alle ondernemers in het gebied. Het doel is stimuleren dat ondernemers investeren in de bodem zodat de agrarische productie toeneemt en grond- en oppervlaktewater schoon wordt en blijft. Het gaat om de centrale rol van de bodem en de kringloop van alle stofstromen in het gebied. Vandaar de naam circulaire landbouw.

William de Kleijn: “Wij zijn erg blij met een initiatief uit de regio zelf, waarin aan verduurzaming van de landbouw gewerkt wordt. Bij dit programma wordt niet alleen samengewerkt met de agrarische ondernemer in het gebied maar ook met overheden, het agro bedrijfsleven, natuurorganisaties en andere partijen.”

Groen-blauwe handdruk
De Groen-blauwe handdruk is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. De regionale commissies van het waterschap reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving.