Inloopbijeenkomsten aanpak N279 Veghel-Asten

7 november 2017 De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Rijkswaterstaat en waterschap Aa en Maas werken samen aan het vlotter, veiliger, slimmer en toekomstbestendig maken van de N279. De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties tussen Veghel en Asten en in de regio. Ook heeft de weg een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van de regio Zuidoost-Brabant. Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio te behouden, is het belangrijk dat de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N279 tussen Veghel en Asten worden verbeterd.

Samen met de omgeving 

Momenteel ligt er een definitief voorkeursalternatief: een toekomstbestendige aanpak voor de N279 waarbij de aansluitingen en kruisingen ongelijkvloers worden gemaakt en de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft. De provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en Waterschap Aa en Maas willen de plannen in samenwerking met de omgeving van de N279 realiseren. Daarom nodigen we u uit voor een inloopbijeenkomst bij u in de buurt. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de stand van zaken en het verdere proces tot en met de uitvoering van het project. 

Inloopbijeenkomsten

Van 13 tot en met 16 november 2017 bent u welkom op een inloopbijeenkomst in één van de volgende gemeenten:

Laarbeek: 13 november van 19:00 tot 21:00u, Gemeentehuis Laarbeek, Koppelstraat 37 in Beek en Donk
Helmond/Deurne/Asten: 14 november van 19:00 tot 21:00u, De Traverse, Steenweg 19 in Helmond
Gemert-Bakel: 15 november van 19:00 tot 21:00u, Gemeentehuis Gemert-Bakel, Ridderplein 1 in Gemert 
Meierijstad: 16 november van 19:00 tot 21:00u, Gemeentehuis Veghel, Stadhuisplein 1 in Veghel

Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Medewerkers van de provincie, de gemeente en het waterschap gaan graag met u in gesprek!

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over het project op de website van de provincie Noord-Brabant of  bekijk het tracé op de volgende kaart: https://pnb.tik-app.nl/n279-veghel-asten/.

Zien we u tijdens een inloopbijeenkomst? U hoeft zich vooraf niet aan te melden.