Blauwalgen in Oss

22 augustus 2017 Waterschap Aa en Maas heeft blauwalgen aangetroffen in de vijver aan de Heihoeksingel bij het Natuur en Milieu Educatiecentrum in Oss. Het betreffen hier een soort blauwalgen die als matten op de waterbodem groeien. Van deze matten kunnen stukjes loslaten en komen dan boven drijven en kunnen op de oever terecht komen. Blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom adviseert het waterschap om contact met deze matten en het water van deze plas te vermijden. De gemeente Oss heeft waarschuwingsborden geplaatst en waterschap Aa en Maas houdt de situatie in de gaten.
Elzeneindvijver Oss

Schadelijk voor mens en dier

Als blauwalgen zich explosief vermenigvuldigen, spreken we van ‘blauwalgenbloei’. De aangetroffen blauwalgen kunnen dan giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking of inname bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden.

 

De mate van giftigheid van de matten is moeilijk te voorspellen. Vergiftiging door blauwalgtoxine treedt alleen op wanneer de blauwwieren zelf worden ingeslikt. Honden kunnen door hun gedrag delen van de matten van de bodem loswoelen en de vervolgens aan het wateroppervlak verschijnende vlokken met blauwwieren gemakkelijk binnenkrijgen. Het is echter vooral het actieve hapgedrag dat honden en mogelijk andere dieren (eenden) kwetsbaar maakt.

Uit het oogpunt van ziektepreventie is het te allen tijde zinvol aangespoelde bolletjes te verwijderen.