Baggeren Aa in de kom van Veghel van start

5 oktober 2017

Baggeren is een belangrijke vorm van regulier onderhoud. Zonder baggeren slibben sloten en beken op den duur dicht. Hierdoor kunnen ze geen of onvoldoende water aan- of afvoeren en verslechtert de waterkwaliteit.

Uitvoering
Het baggeren van de Aa valt onder het geplande periodieke onderhoud. Het baggeren wordt uitgevoerd met behulp van een kraan die in de Aa staat. Deze kraan schept de bagger uit het water. Een boot vervoert vervolgens de bagger naar twee depots buiten Veghel waar het onderzocht wordt op explosieven.