Waarom een afvalwaterstrategie?

14 juli 2017 Ons dagelijks werk is het zuiveren van afvalwater. Hierbij realiseren we een uitstekende effluentkwaliteit tegen lage kosten. Procesautomatisering maakt onze processen efficiënter en we introduceren innovatieve technologie. Onze deskundige medewerkers zijn van groot belang bij het leveren van uitstekende prestaties in het uitvoeren van onze taak.

Klik op de afbeelding voor meer informatie over de afvalwaterstrategie.  

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Verschillende uitdagingen komen op ons af. Voorbeelden van onderwerpen die ons raken zijn: de aanwezigheid van organische microverontreinigingen (waaronder medicijnresten) in het afvalwater, de Kader Richtlijn Water doelstellingen voor nutriënten (stikstof, fosfor) in het oppervlaktewater, de klimaatverandering, de circulaire economie (kringloopsluiting en terugwinnen grondstoffen) en lokale initiatieven voor de behandeling van afvalwater.

Daarnaast ontstaan nieuwe mogelijkheden door nieuwe technologieën, door combinaties van data-analyse, modellering en procesautomatisering en door nieuwe samenwerkingsverbanden over de traditionele sectoren heen. Onze stakeholders verwachten dat we als overheid onze verantwoordelijkheid nemen, initiatieven nemen om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en duidelijke regels stellen met het oog op het maatschappelijk belang, ook op langere termijn. Voldoende reden om te onderzoeken hoe deze ontwikkelingen ons werk in de nabije toekomst gaan beïnvloeden en hoe we als waterschap op deze ontwikkelingen kunnen anticiperen. De focus van de afvalwaterstrategie is gericht op een termijn tot 2027, dat wil zeggen tot en met de volgende planperiode van het waterschap.