Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater per 2 juni 2017

1 juni 2017 Waterschap Aa en Maas kondigt met ingang van vrijdag 2 juni 2017 een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater af voor het beregenen van landbouwgewassen. Het verbod geldt voor de districten Boven Aa en Raam. Het is een algeheel onttrekkingsverbod met uitzondering van drinkwater voor het vee, het blussen van branden en het onttrekken via een regelbaar drainagesysteem met aanvoer. Het verbod geldt tot een nader te bepalen tijdstip en is van toepassing op de gebieden op bijgevoegde illustraties. 1. District Boven Aa (geheel) 2. District Raam met uitzondering van de waterlopen: - Hertogswetering - deel van de Raam

Waarom?
Weinig regen in het stroomgebied van de Maas van Frankrijk tot bij ons, hoge temperaturen en de weersverwachting voor de komende dagen, zijn aanleiding voor deze maatregelen. Door de lage waterstand kan er schade optreden aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Zodra de omstandigheden dit toelaten, worden de verboden ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend via www.aaenmaas.nl en www.officielebekendmakingen.nl.

Klimaatverandering
In mei en juni vorig jaar vielen extreme hoeveelheden neerslag in een groot deel van Oost Brabant en Noord-Limburg. Nu, een jaar later, is het juist droog en zakken grondwaterstanden ver weg. Door de warmte van de laatste weken gaat het snel. De klimaatverandering stelt ons voor belangrijke uitdagingen in het waterbeheer, maar ook op het gebied van gezondheid, leefbaarheid, economie en natuur. Om ons aan te passen aan deze nieuwe omstandigheden, is samenwerking essentieel. Waterschap Aa en Maas wil met zijn partners en inwoners samenwerken om die nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.