Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater district Beneden Aa per 20 juni 2017

16 juni 2017 Waterschap Aa en Maas kondigt met ingang van dinsdag 20 juni 2017 een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater af voor het beregenen van landbouwgewassen. Het verbod geldt voor het gehele district Beneden Aa (regio Bernheze, Meierijstad, Uden, Boekel, Laarbeek e.o.).

Begin deze maand is al een verbod ingesteld voor delen van de districten Boven Aa en Raam. Het is een algeheel onttrekkingsverbod met uitzondering van drinkwater voor het vee, het blussen van branden en het onttrekken via een regelbaar drainagesysteem met aanvoer.

Het verbod geldt tot een nader te bepalen tijdstip en is van toepassing op het gebied in bijgevoegde illustratie 1. Op illustratie 2 staan alle verbodsgebieden die af zijn gekondigd in het gebied van waterschap Aa en Maas.

Waarom?

Weinig regen in het stroomgebied van de Maas van Frankrijk tot bij ons, hoge temperaturen en de weersverwachting voor de komende dagen, zijn aanleiding voor deze maatregelen. Door de lage waterstand kan er schade optreden aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Zodra de omstandigheden dit toelaten, worden de verboden ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend via www.aaenmaas.nl en www.officielebekendmakingen.nl.

Klimaatverandering

In mei en juni vorig jaar vielen extreme hoeveelheden neerslag in een groot deel van Oost Brabant en Noord-Limburg. Nu, een jaar later, is het juist droog en zakken grondwaterstanden ver weg. Door de warmte van de laatste weken gaat het snel. De klimaatverandering stelt ons voor belangrijke uitdagingen in het waterbeheer, maar ook op het gebied van gezondheid, leefbaarheid, economie en natuur. Om ons aan te passen aan deze nieuwe omstandigheden, is samenwerking essentieel. Waterschap Aa en Maas wil met zijn partners en inwoners samenwerken om die nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. 

Meer informatie

Zie de documenten onder 'Downloads'  voor een visuele weergave van het gebied.