Informatievoorziening Brabantse waterschappen goed beveiligd

3 mei 2017 Een extern gecertificeerd auditbureau die gespecialiseerd is in informatieveiligheid heeft vastgesteld dat de drie samenwerkende Brabantse waterschappen (Brabantse Delta, De Dommel en Aa en Maas) voldoen aan de BIWA, Baseline Informatieveiligheid Waterschappen. Hiermee zijn de drie Brabantse waterschappen de eerste waterschappen in Nederland die met succes een BIWA-audit hebben afgerond. ‘De gezamenlijke aanpak maakt dat we deze stappen hebben kunnen zetten met een mooi eindresultaat waar we trots op zijn’, aldus Jan Leijten, ICT Manager bij waterschap Aa en Maas.
Informatieveiligheid

Als het op water aankomt, zijn de Nederlandse waterschappen al honderden jaren expert in het beheersen van risico’s en calamiteiten. Om ons werk goed te kunnen doen, zijn we de afgelopen jaren steeds meer afhankelijk geworden van informatiesystemen en informatiestromen. Denk daarbij aan systemen voor het verlenen van een vergunning of het monitoren van het oppervlaktewater. Om onze bedrijfsprocessen goed te laten verlopen, moeten deze goed beveiligd zijn.

Minister Plasterk heeft de opdracht gekregen om alle overheden zich te laten binden aan de Code voor Informatiebeveiliging. Het BIWA (Baseline Informatieveiligheid Waterschappen) traject is 2 jaar geleden gestart met als doel om in alle waterschappen de informatieveiligheid op een goed basisniveau te brengen en te waarborgen. Het BIWA-traject bevat veel organisatorische en technische maatregelen. Het bewustzijn van medewerkers verhogen is hiervan een goed voorbeeld. Een ander technisch voorbeeld is het veilig verspreiden van informatie naar burgers en samenwerkingspartners. Door gebruik te maken van encryptie zorgen we er bijvoorbeeld voor dat informatie niet door onbevoegden gelezen kan worden.

De BIWA is een voorbereiding op een nieuwe Baseline Informatieveiligheid Overheden (BIO) die dit jaar vorm zal krijgen.