Onderhoud rondom de Maasdijk in Noordoost-Brabant

8 februari 2017 Van februari tot eind april laat waterschap Aa en Maas onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op en direct naast de Maasdijk. Het gaat om het snoeien en verwijderen van bosschages (o.a. wilgenopschot) in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Oss, ’s-Hertogenbosch, Heusden en Waalwijk. Het onderhoud is nodig om de grasmat te verbeteren en spoelgaten te voorkomen. Dit beschermt de dijk tegen erosie, wat van groot belang is voor de waterveiligheid van inwoners die achter de dijk wonen.

Bij het uitvoeren nemen de aannemers maatregelen om het verkeer veilig te laten passeren waar nodig. Hier en daar kan dit mogelijk voor enige vertraging zorgen. Naast het snoeien op dijk zelf en direct ernaast, worden ook duikers en uitwateringssluizen houtvrij gemaakt. De werkzaamheden worden buiten het groei- en broedseizoen uitgevoerd volgens richtlijnen van de Wet Natuurbescherming (voorheen Flora en faunawet) en de gedragscode voor de waterschappen.

Naast  lokale aannemers neemt Stichting Landschapsbeheer Oss ook een klein deel van het onderhoud voor haar rekening o.a. met het knotten van wilgen door haar vrijwilligers.