Optimalisatie beschermingszone


We onderhouden sloten en beken, zodat we water goed aan- en af kunnen voeren. Om dit goed en veilig te kunnen doen, hebben we voldoende ruimte nodig op de oever. We maken gebruik van beschermingszones. Voor deze zones zijn regels: er mogen geen obstakels staan die het onderhoud hinderen. Op een aantal plaatsen verkleinen we de zones, omdat het onmogelijk is om de huidige ruimte volledig te gebruiken. We noemen dit de optimalisatie beschermingszone.

Wat is een beschermingszone?

Een beschermingszone is een strook naast de sloot of beek, die we gebruiken om de sloot te maaien en voor het inspecteren van de stabiliteit van de oevers. Om de onderhoudsmachine niet te hinderen mogen er geen obstakels in de beschermingszone staan. De beschermingszone is vastgesteld op 5 meter breed en start bij de insteek: het punt waar de helling overgaat in vlakke grond. In de waterschapsverordening/Keur staan regels over de beschermingszone.

Wat mag wel en niet in een beschermingszone?

De beschermingszone moet vrij zijn van obstakels zoals struiken, bomen of schuurtjes zodat wij het onderhoud goed kunnen uitvoeren. In de beschermingszone mag je wel voorwerpen plaatsen die eenvoudig te verplaatsen of verwijderen zijn. Denk aan een bloempot, bankje of gras. Als onze toezichthouders obstakels zien in de beschermingszone, dan kunnen zij je hierover aanspreken en vragen de obstakels weg te halen. Wil je weten wat wel en niet mag? Via onze vergunningchecker controleer je of je een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of dat er een vrijstelling geldt zonder vergunning of meldplicht.

Doe de vergunningcheck

Beschermingszone bij jou in de buurt

De legger is een kaart met alle rivieren, kanalen, sloten, beken en dijken in ons werkgebied  Op deze kaart vind je ook de beschermingszones die nodig zijn om ons werk te doen.

Bekijk de beschermingszone bij jou in de buurt

Wat is optimalisatie beschermingszone?

Op sommige plekken is het onmogelijk om de 5 meter beschermingszone volledig te gebruiken. We kijken kritisch waar de beschermingszone kan vervallen of verkleind kan worden naar 1 meter. Dit doen we stapsgewijs door ons hele werkgebied. We stemmen af met gemeenten. Inwoners met percelen die grenzen aan een sloot of beek waar de beschermingszone verandert, ontvangen een brief.

Bescherminsgzone bij een oever
Bijschrift foto: Op deze afbeelding zie je de ligging van de beschermingszone bij een oever zonder beschoeiing. De beschermingszone start op de insteek: het punt waar de schuine wand (talud) overgaat in vlakke grond. De beschermingszone was voorheen 5 meter, maar op diverse plekken verkleinen we deze naar 1 meter. Op de legger zie je hoe de beschermingszone er bij jou in de buurt uit ziet.

Beschoeiing en de beschermingszone

Op sommige plekken is er beschoeiing: een loodrechte wand die een oever beschermt en die voorkomt dat de oever kan afbrokkelen of wegzakken. Op plekken waar de beschermingszone 1 meter wordt en waar beschoeiing is, begint de beschermingszone meteen achter deze beschoeiing. Dit staat ook in de legger. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om de tuin te verlengen tot aan de beschoeiing en daar een tuinafscheiding of tuinhuis te plaatsen. Doe altijd de vergunningchecker voordat je werkzaamheden rondom het water uitvoert.

Bescherminsgzone bij een oever met beschoeiing
Bijschrift foto: Op deze afbeelding zie je de ligging van de beschermingszone bij een oever met beschoeiing. De beschermingszone start meteen vanaf de beschoeiing en is 1 meter breed.

Zienswijze indienen

Op 6 december 2022 heeft het dagelijks bestuur de ontwerp legger oppervlaktewater vastgesteld. Tot uiterlijk 24 januari 2023 kun je jouw zienswijzen indienen.

Ontwerp legger bekijken en zienswijze indienen

Vraag of reactie

Heb je een vraag of wil je reageren op de optimalisatie van de beschermingszone? Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

Stel een vraag of reageer

Vragen? We helpen je graag!

Telefoon
088 - 17 88 000