Renovatie rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch


Afvalwater is geen afval, maar een bron van energie, schoon water en grondstoffen. Waterschap Aa en Maas maakt het rioolwater uit ’s-Hertogenbosch, Vught en Heusden dagelijks schoon. Dat gebeurt in de rioolwaterzuivering in ‘s-Hertogenbosch. Deze is vijfenveertig jaar oud en zo goed als op. We renoveren de zuivering grondig, zodat ze weer jaren meekan. Ook maken we de zuivering geschikt voor grootschalige productie van groen biogas.

Locatie

De rioolwaterzuivering van ’s-Hertogenbosch ligt op een terrein van twintig hectare aan de noordwestkant van 's-Hertogenbosch, in de polder Empel en Meerwijk van natuurgebied Diezemonding. Het terrein is onderdeel van de ecologische verbinding tussen de Ertveldpolder en de Henriëttewaard.

Wat gaan we doen?

 • We geven alle onderdelen van de zuivering een flinke opknapbeurt;
 • We bouwen nieuwe onderdelen, zoals een beluchtingstank en twee nabezinktanks;
 • We zorgen ervoor dat het gezuiverde rioolwater, dat de Dieze instroomt, nog schoner wordt;
 • We maken de zuivering geschikt voor grootschalige productie van groen biogas uit rioolwater;
 • We leveren het biogas aan HEINEKEN in ‘s-Hertogenbosch en de vuilniswagens van de Afvalstoffendienst in ‘s-Hertogenbosch;
 • We gaan ook fosfaat uit het rioolwater halen (voor de toepassing als meststof in de landbouw);
 • We maken de diepe plassen langs de dijk beter zichtbaar en creëren twee nieuwe poelen;
 • We leggen een wandelpad (laarzenpad) aan voor recreanten.

Wat hebben we gedaan?

In 2016 zijn we begonnen met renoveren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Besix-Hegeman.

Planning

Eind 2019 zijn we klaar met de uitvoering van werkzaamheden en wordt het project afgerond.

Nieuws

Volg live de werkzaamheden

Ga naar de webcam

Aanvullend onderzoek stankoverlast omgeving rioolwaterzuivering

10 juli 2019

In de komende zomermaanden voeren we aanvullend onderzoek uit naar de oorzaak van stankoverlast die zich sinds het najaar van 2018 voordoet in de omgeving van de rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch. Hoewel we constateren dat de overlast flink is afgenomen na het plaatsen van een extra filter bij het slibgebouw op het terrein, blijkt deze nog niet weg. Dit maken we op uit reacties van omwonenden.

Bij het vervolgonderzoek voeren we metingen uit aan alle filters en andere punten waar stank vrij kan komen. Zo meten we de effectiviteit van alle filters en krijgen we inzicht in mogelijk andere stankbronnen. Alle monsters worden onderzocht in een laboratorium en beoordeeld door een speciaal geurpanel. We verwachten na de zomer de resultaten van de metingen. Aan de hand daarvan kunnen we beter beoordelen of er nog extra maatregelen nodig zijn.

Samenwerkingspartners

 • Bestuursraad Engelen-Bokhoven
 • Stichting Boom en Bosch
 • IVN ‘s-Hertogenbosch
 • Bestuursraad Empel-Meerwijk
 • Omwonenden
 • HEINEKEN Brouwerij ‘s-Hertogenbosch
 • Afvalstoffendienst gemeente ‘s-Hertogenbosch

Renovatie rioolwaterzuiveringsinstallatie 's-Hertogenbosch