Waterberging Diesdonk


In 2014 is hier de waterberging Diesdonk gerealiseerd. Met deze waterberging wordt voorkomen dat delen van het stedelijke gebied van Helmond wateroverlast ondervinden bij een extreem hoge waterafvoer op de Aa. Naast waterberging zijn er ook plannen gerealiseerd voor recreatie, beekherstel en ecologische verbindingszones.

Virtuele Maquette Waterberging Diesdonk