Renovatie rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch


Rioolwater is geen afval, maar een bron van energie, schoon water en grondstoffen. Waterschap Aa en Maas maakt het rioolwater uit o.a. ’s-Hertogenbosch, Vught en Heusden dagelijks schoon. Dat gebeurt op de rioolwaterzuivering in ‘s-Hertogenbosch. Tussen 2016 en 2019 is deze ruim 45 jaar oude zuivering grondig gerenoveerd om weer jaren mee te kunnen. Tijdens de renovatie is de zuivering ook geschikt gemaakt voor de grootschalige productie van groen biogas.

Locatie

De rioolwaterzuivering van ’s-Hertogenbosch ligt op een terrein van twintig hectare aan de noordwestkant van 's-Hertogenbosch, in de polder Empel en Meerwijk van natuurgebied Diezemonding. Het terrein is onderdeel van de ecologische verbinding tussen de Ertveldpolder en de Henriëttewaard.

Renovatie rioolwaterzuiveringsinstallatie 's-Hertogenbosch

Wat gaan we doen?

 • We geven alle onderdelen van de zuivering een flinke opknapbeurt;
 • We bouwen nieuwe onderdelen, zoals een beluchtingstank en twee nabezinktanks;
 • We zorgen ervoor dat het gezuiverde rioolwater, dat de Dieze instroomt, nog schoner wordt;
 • We maken de zuivering geschikt voor grootschalige productie van groen biogas uit rioolwater;
 • We leveren het biogas aan HEINEKEN in ‘s-Hertogenbosch en de vuilniswagens van de Afvalstoffendienst in ‘s-Hertogenbosch;
 • We gaan ook fosfaat uit het rioolwater halen (voor de toepassing als meststof in de landbouw);
 • We maken de diepe plassen langs de dijk beter zichtbaar en creëren twee nieuwe poelen;
 • We leggen een wandelpad (laarzenpad) aan voor recreanten.

Planning

De renovatie bevindt zich in een afrondende fase. Helaas veroorzaakt de nieuwe zuivering nog stankoverlast. In 2020 gaan we door met de aanpak hiervan. Ook bereiden we een vervolg voor om beter te voldoen aan onze strenge eisen voor schoon water.

Wat hebben we gedaan?

De renovatie is uitgevoerd door aannemerscombinatie Besix-Hegeman. Met dit resultaat:

 • Alle onderdelen van de zuivering zijn opgeknapt.
 • We hebben nieuwe onderdelen gebouwd: een beluchtingstank en twee nabezinktanks.
 • De zuivering produceert een grote hoeveelheid groen biogas, dat gebruikt wordt door Heineken en de vuilniswagens van de Afvalstoffendienst in ’s-Hertogenbosch.
 • We halen fosfaat uit het rioolwater, dat gebruikt wordt als meststof in de landbouw.
 • Het kantoor is opgeknapt. Er is een educatieruimte gebouwd, speciaal voor groepen die de zuivering bezichtigen.
 • Een strook ten westen van de zuivering is natuurlijk ingericht met o.a. twee nieuwe poelen en extra beplanting. Dit draagt bij aan de ecologische verbinding tussen de Ertveldpolder en de Henriëttewaard. In het voorjaar van 2020 wordt hier een laarzenpad gecreëerd.

Samenwerkingspartners

 • Bestuursraad Engelen-Bokhoven
 • Stichting Boom en Bosch
 • IVN ‘s-Hertogenbosch
 • Bestuursraad Empel-Meerwijk
 • Omwonenden
 • HEINEKEN Brouwerij ‘s-Hertogenbosch
 • Afvalstoffendienst gemeente ‘s-Hertogenbosch